Uczestnicy 22-tysięcznej manifestacji ZNP, która przeszła ulicami Warszawy 18 kwietnia 2015 r., złożyli w imieniu pracowników oświaty postulaty na ręce Ministra Edukacji Narodowej. Dzisiaj władze ZNP przedstawiły premierowi Rządu RP petycję, ponieważ w opinii związkowców minister edukacji nie podjęła dialogu w żadnej z podniesionych przez nich spraw, które dotyczą:

• zwiększenia nakładów na edukację,
• poszanowania zawodu nauczyciela,
• podwyżek wynagrodzeń nauczycieli,
• zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych,
• zaprzestania łamania prawa przez samorządy,
• wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego.

 

Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów

 

P e t y c j a   Z N P

 

Uczestnicy 22-tysięcznej manifestacji ZNP, która przeszła ulicami Warszawy 18 kwietnia 2015 r., złożyli w imieniu pracowników oświaty postulaty na ręce Ministra Edukacji Narodowej. Dzisiaj chcemy je przedstawić premierowi Rządu RP, ponieważ minister edukacji nie podjęła dialogu w żadnej z podniesionych przez nas spraw, dotyczących: • zwiększenia nakładów na edukację, • poszanowania zawodu nauczyciela, • podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, • zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych, • zaprzestania łamania prawa przez samorządy, • wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego.

 

 

U z a s a d n i e n i e

Cała petycja TUTAJ

 

 

Źródło: www.znp.edu.plZostaw odpowiedź