23 listopada Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przekazanie Sejmowi ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych do ponownego rozpatrzenia.

 

Wniosek ZNP do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  –   TUTAJ

 

 

Komentarz redakcji:

Jak postąpi Prezydent? Przekonają go argumenty merytoryczne (negatywna opinie Biura Analiz Sejmowych i Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu), czy Małżonka? A może po prostu – podpisze?Zostaw odpowiedź