Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz ogłosił decyzję Prezydium ZG ZNP ws. przeprowadzenia Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP pod hasłem „Dość tego”.

 

„Prezydium Zarządu Głównego ZNP (…) postanawia:

 

Zażądać wycofania przez rząd do 15 listopada 2013 roku nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej stworzenia możliwości przekazywania szkół i placówek oświatowych do prowadzenia innym niż samorząd terytorialny osobom prawnym i fizycznym, w tym także związkom komunalnym, a także odstąpienia od rozwiązań godzących w status prawny zawodu nauczyciela zawartym w nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela.

 

Niespełnienie powyższych żądań spowoduje podjęcie radykalnych działań ZNP, do wejścia w spór zbiorowy z rządem włącznie.

 

 

W okresie od 18 listopada do 23 listopada 2013 roku ogniwa ZNP wywieszą na budynkach szkół i placówek oświatowych flagi związkowe oraz transparenty i hasła, a także przeprowadzą akcję informującą opinię publiczną o przyczynach i celach protestu. Właściwe struktury Związku (okręgi, oddziały) zorganizują ponadto na swoim terenie spotkania z parlamentarzystami i radnymi odpowiedniego szczebla.

 

23 listopada 2013 roku zostanie zorganizowana ogólnopolska manifestacja protestacyjna ZNP przeciwko proponowanym przez rząd zmianom w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela”.[…]

 

 

Cała informacja, w tym relacja z konferencji prasowej,  TUTAJ

 

Stanowisko ZNP w sprawie zmian w Ustawie o systemie oświaty  TUTAJ

 

Stanowisko ZNP w sprawie Ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela  TUTAJ

 

Źródło:www.znp.edu.plKomentarze niedostępne