Dlaczego to nie są dobre zmiany? Podsumowanie ZNP.

 

Zmiany, już wcielone w życie i te zapowiadane przez przedstawicieli rządu, dotyczą dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży oraz ich rodzin, nauczycieli i pracowników oświaty, a także przedstawicieli organów prowadzących przedszkola i szkoły w całej Polsce, czyli milionów Polaków. Niektóre z nich wywołują wiele negatywnych emocji wśród rodziców i pracowników oświaty, a atmosfera niepewności nie sprzyja budowaniu społecznego porozumienia. Wg ZNP , nie są to dobre zmiany ponieważ:

– subwencja oświatowa nie rośnie adekwatnie do potrzeb,
– wycofanie sześciolatków ze szkół to krok wstecz,
– likwidacja gimnazjów może doprowadzić do demontażu systemu edukacji,
– tzw. godziny karciane znikają, ale pojawi się wolna amerykanka.

 

Subwencja za mała
Śladowy wzrost nakładów państwa w zakresie oświaty i wychowania nie zabezpiecza finansowania zadań oświatowych w sposób umożliwiający zagwarantowanie prawidłowej ich realizacji. […]

 

Wycofanie sześciolatków ze szkół to krok wstecz
Związek negatywnie ocenia podwyższenie wieku obowiązku szkolnego. Ta decyzja zmniejszy szanse polskich dzieci na sukces edukacyjny. Niweczy wysiłek, jaki w ostatnich latach gminy włożyły w przystosowanie szkół podstawowych i upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Zamyka drogę do lepszego wyrównywania szans edukacyjnych. […]

 

Los gimnazjów wciąż niepewny
Od listopada 2015 r. Związek prowadzi akcję „Razem dla gimnazjów!”, polegającą na zbieraniu podpisów „za utrzymaniem stabilizacji w oświacie”. Wg ZNP, likwidacja gimnazjów:

– nie rozwiąże istniejących problemów wychowawczych, lecz stanie się źródłem kolejnych.[…]
– spowoduje zwolnienia w oświacie. […]
– wygeneruje dodatkowe koszty związane m.in. z przygotowaniem szkół, wprowadzeniem nowych programów i podręczników, opracowaniem nowego systemu egzaminów zewnętrznych;
– wprowadzi chaos organizacyjny.

Za likwidacją gimnazjów nie przemawiają wyniki gimnazjalistów. Wg międzynarodowego badania PISA2012 nastąpiła znacząca poprawa wyników polskich gimnazjalistów we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem, dzięki czemu Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej. […]

 

Godziny karciane znikają, ale pojawi się wolna amerykanka
Nowelizacja Karty Nauczyciela znosi ewidencję tzw. godzin karcianych, ale nie likwiduje dodatkowych godzin. […]

 

 

Pełny tekst stanowiska ZNP „100 dni w edukacji”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.znp.edu.plZostaw odpowiedź