Związek Nauczycielstwa Polskiego zamierza wystąpić do MEN z wnioskiem o rezygnację z rozwiązań ograniczających autonomię nauczyciela w wyborze podręcznika. Jest to konsekwencja informacji o przebiegu prac sejmowej podkomisji ds. jakości kształcenia. Oto co można na ten temat przeczytać na stronie ZNP:

 

Z prawa oświatowego ma zniknąć obowiązek informowania rodziców do 15 czerwca o zestawie podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

 

Tak chce sejmowa podkomisja ds. jakości kształcenia, która zebrała się 7 lutego br. Pomysł skasowania w ustawie o systemie oświaty punktu mówiącego o dacie 15 czerwca jako ostatecznym terminie podania przez dyrektora do publicznej wiadomości informacji o zestawie podręczników pojawił się niespodziewanie. Sejmowej podkomisja ds. jakości kształcenia zajęła się bowiem pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty przyznającym ministerstwu edukacji oraz ministerstwu kultury prawo do zlecania opracowania i wydrukowania podręczników.

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

Więcej na stronie „Głosu Nauczycielskiego”: Bronimy autonomii nauczycieliKomentarze niedostępne