Foto/screen:Tomasz Gzell/PAP[www.finanse.wp.pl]

 

W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszaw ogłoszono dzisiaj wyniki dorocznego 18. Konkursu „Nauczyciel Roku”. Tytuł i główna nagroda powędrowały do rąk Zyty Czechowskiej – nauczycielki i pedagoga specjalnego z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku (woj. wielkopolskie).

 

 

Nauczyciel Roku to nie jest plebiscyt. Tu nie liczą się kliknięcia czy wysłane SMS-y. Ważne są osiągnięcia – te małe i te duże. Te, które da się zważyć i zmierzyć, ale i te wychowawcze, niedające się przeliczyć na procenty i punkty. Ważne są opinie innych: uczniów, wychowanków, absolwentów i ich rodziców, kolegów z pracy, współpracujących z nauczycielem instytucji i organizacji. Ważne są zaangażowanie i kreatywność. Ważna jest pasja i ważna jest misja. I ważne jest też to, jak sam nauczyciel postrzega siebie, swoją pracę, zawodowy etos. Ważne jest wszystko, co sprawia, że można powiedzieć o nauczycielu, jest nietuzinkowym przedmiotowcem, nauczycielem przedszkola, szkoły specjalnej, biblioteki, wychowawcą, logopedą czy pedagogiem. Bo w tym Konkursie nagradzamy Najlepszych z Najlepszych!

 

Dorobek nauczyciela ocenia profesjonalne jury, któremu od 2002 r., czyli od pierwszej edycji naszego Konkursu, przewodniczy prof. Stefan M. Kwiatkowski, obecnie rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.  [Źródło: www.glos.pl]

 

 

Więcej o dzisiejszej gali i o Nauczycielce Roku 2019   –   TUTAJ

 

 

 

Równorzędne Wyróżnienia 2019 otrzymali:

 

>Ewa Drobek, nauczycielka języka angielskiego i języka niemieckiego w XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. N. Żmichowskiej w Warszawie

 

>Ks. Damian Wyżkiewicz, nauczyciel religii w Zespole Szkół im. E. Konopczyńskiego w Warszawie

 

 

 

Nominacje do tytułu Nauczyciel Roku 2019 otrzymali:

 

>Bartosz Chyś, nauczyciel informatyki, oligofrenopedagog w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku

>Jarosław Foltyński, nauczyciel historii i WOS w Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie

>Anna Hummel, nauczycielka języka polskiego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im. J. Siestrzyńskiego w Warszawie

>Ewa Kempska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. A. Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym

>Małgorzata Kulesza, nauczycielka chemii i przyrody w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie

>Dawid Łasiński, nauczyciel chemii w Zespole Szkół gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie

>Tomasz Ordza, nauczyciel przyrody, biologii i chemii w Szkole Podstawowej im. K. Nowaka w Dąbrówce

>Marzena Papis, nauczycielka geografii w I Liceum Ogólnokształcącym S. Żeromskiego w Opocznie

>Magdalena Sokołowska, wychowawca świetlicy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu

>Katarzyna Stryjek, pedagog w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego

 

 

Wszystkie szkoły, w których pracują finaliści Konkursu, otrzymały dyplomy – certyfikaty „Szkoła/Placówka na medal”.

 

 

 

Źródło:www.glos.plZostaw odpowiedź