W powodzi gorących tematów dnia „Obserwatorium Edukacji” zaniedbało poinformować o zmianach kadrowych, jakie zaszły w ostatnich dniach w MEN, po tym, jak kierownictwo tego resortu objęła minister Anna Zalewska. Na jej wniosek premier Beata Szydło powołała z dniem 18 listopada Teresę Wargocką na stanowisko sekretarza stanu w MEN. Kilka dni później – 20 listopada – szefowa rządu odwołała z zajmowanych stanowisk w MEN dotychczasowych wiceministrów: sekretarza stanu – Tadeusza Sławeckiego oraz podsekretarzy stanu: Joannę Berdzik i Ewę Dudek. Wczoraj – 26 listopada – premier Szydło, oczywiście także na wniosek minister Anny Zalewskiej, powołała Marzennę Drab na stanowisko podsekretarza stanu w MEN.

 

 

Jak dotąd nie podano obszarów problemowych, za które będą odpowiadały nowe panie wiceminister. Prawdopodobnie to nie koniec nominacji i zakresy odpowiedzialności zostaną ustalone po całkowitym skompletowaniu kierownictwa MEN. Można jedynie domniemywać (analizując jej biografię), że powołana wczoraj wiceminister Drab będzie odpowiadała za wykorzystanie przez resort funduszy z programów operacyjnych UE na lata 2014 – 2020. Bo z edukacją nie miała przedtem nic wspólnego.

 

 

Oto sylwetki nowych pań wiceminister:

 

 

 

22.10.2010 WARSZAWA , SEJM , TERESA WARGOCKA  PODCZAS DEBATY NA TEMAT IN VITRO . FOT. WOJCIECH OLKUSNIK / AGENCJA GAZETA SLOWA KLUCZOWE: DEBATA  IN VITRO
Foto: www.google.pl

Sekretarz stanu w MEN Teresa Wargocka

 

Teresa Wargocka urodziła się 18 grudnia 1955 r. w Mińsku Mazowieckim. Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na kierunku filozofia społeczna /socjologia/. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Studium kwalifikacyjne – kwalifikacje pedagogiczne do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego. Posiada uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie. Uzyskała tytuł zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

 

Doświadczenie zawodowe nabyła będąc zatrudniona w Fabryce Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim na stanowisku samodzielnego organizatora i rewidenta zakładowego oraz w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim jako kurator zawodowy dla nieletnich.

 

W 1985 r. podjęła pracę w oświacie zajmując kolejno stanowiska wychowawcy internatu, zastępcy kierownika internatu, pedagoga szkolnego, zastępcy dyrektora ds. wychowania. W latach 2000-2007 pełniła funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.

 

W 2006 r. rozpoczęła działalność społeczno – polityczną zostając radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Pracowała w Komisji Edukacji i Komisji Infrastruktury. W latach 2007-2011 pełniła funkcje posła na Sejm RP, była członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, członkiem podkomisji ds. ekonomiki edukacji oraz członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W 2014 r. ponownie została radną Sejmiku Mazowieckiego wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego członkiem Komisji Budżetowej i Komisji Zdrowia.

 

Jest mężatką, matką trzech dorosłych córek.

 

 

 

M Drab

Foto: grudziadz.naszemiasto.pl

Podsekretarz stanu w MEN Marzenna Drab

 

Marzenna Drab urodziła się w 1956 roku w Grudziądzu. Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK w Toruniu. Ukończyła Studium Podyplomowe o specjalności Rozwój Regionalny i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej – Kierowanie Projektami.

 

Pracę zawodową rozpoczęła w Jednostce Wojskowej 3189 w Grupie, później pracowała w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w banku PKO BP w Grudziądzu. We wrześniu 1992 została zatrudniona w Powiatowym Urzędzie Pracy, w grudniu 2002 została jego dyrektorem. W maju 2004 objęła stanowisko Sekretarza Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

 

W 2006 roku została wicewojewodą kujawsko-pomorskim. Od lipca do listopada 2006 roku pełniła również obowiązki wojewody. Była Posłem na Sejm VI kadencji. Jako Poseł, pracowała w Sejmowych Komisjach: Finansów Publicznych oraz Skarbu Państwa. Pracowała także w Polsko – Francuskiej Grupie Parlamentarnej – jako Wiceprzewod- nicząca, w Zespole Parlamentarnym Polska – Stany Zjednoczone i Parlamentarnym Zespole Samorządowym. W latach 2012-2014 pełniła funkcję Wicestarosty Aleksandrowskiego.

 

Jest Sygnatariuszem Paktu na rzecz Zatrudnienia oraz członkiem Komisji ds. Opracowania Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

 
Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź