Dziś zamieszczamy, bez skrótów, post z fejsbukowego profilu dr Dobrosława Bilskiego. Jest to apel w sprawie, która – nie mamy wątpliwości – powinna się stać naszą wspólna – także czytelników OE – sprawą:

 

Foto: www.facebook.com/dobroslaw.bilski?

 

                                         Dr Dobrosław Bilski z córka Majką – zdjęcie „profilowe”.

 

 

Myślę, że już dość doświadczyliśmy jako rodzice dzieci z podwójnego rocznika w systemie edukacji i pewnie jeszcze wiele doświadczymy w Łodzi i innych miastach, gdzie wyników rekrutacji jeszcze nie ogłoszono. Oczywiście najwięcej doświadczyły nasze dzieci z pierwszego rocznika szkół podstawowych w przywróconym zza światów, archaicznym PRL-owskim modelu ośmioletnim. Począwszy od ukończenia klasy IV doświadczyły kompletnej niewydolności i absurdalności systemu edukacji, arogancji i niekompetencji minister edukacji i nieporadności szkół miotających się w absurdalnym systemie i nieudolnej podstawie programowej.


DOŚĆ!


Wzywam wszystkich, którzy podobnie mają dość – złóżmy pozew zbiorowy przeciw Państwu Polskiemu. Dochodźmy swoich praw przed sądami polskimi, a jeśli zniewolone i ubezwłasnowolnione przez rząd sądy nie wydolą to przed sądami europejskimi. Niech wreszcie ktoś zapłaci za zepsucie systemu i skazanie polskiej edukacji na regres 20-letni.


Jeśli jesteś zainteresowany do przystąpienia do tego pozwu napisz w komentarzu.


Jeśli jesteś prawnikiem, który chce w tym pomóc – napisz w komentarzu.


Jako pedagog, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, dydaktyk i wykładowca dla wielu roczników nauczycieli, biorę na siebie koordynację całości i opiekę nad ideą.


Zbierajmy i dokumentujmy wszystkie absurdalne zdarzenia z życia edukacyjnego naszych dzieci w ostatnich latach. Dokumentujmy absurdy tej rekrutacji. Zbierajmy dowody na to jak bardzo źle zarządzana edukacja odebrała naszym dzieciom ich konstytucyjne prawa, prawa człowieka i prawa dziecka oraz jak bardzo naruszyła prawa gwarantowane w ustawach oświatowych.

 

Jeśli poprze tą ideę dostatecznie dużo rodziców pokrzywdzonych dzieci doprowadzimy do złożenia wniosku.

Od 2 lat namawiała mnie do tego kroku moja żona. Aneto dziękuję. Miałaś rację – nasza Majka została skrzywdzona i za tą krzywdę niekompetentnych polityków oświatowych (nie wiem, czy zasługują, aby tak ich nazywać) Państwo powinno zadośćuczynić.


I żeby było jasne … 500+ w najmniejszym stopniu nie rekompensuje strat edukacyjnych i rozwojowych dla tych dwóch i kolejnych roczników dzieci mających prawo do edukacji i szansę na rozwój na równych szansach w wymiarze globalnym.

 

DOŚĆ ZAŚCIANKOWOŚCI W EDUKACJI.

 

 

 

Źróło: www.facebook.com/dobroslaw.bilski?Zostaw odpowiedź