Oto tekst z oficjalnej strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

 

 

Premier Mateusz Morawiecki: Państwo zagwarantuje każdemu maturzyście możliwość przystąpienia do matury w terminie

 

Proponujemy zmiany w prawie, które zabezpieczą i zapewnią klasyfikację uczniów oraz przebieg matur – zapowiedział szef rządu. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy prawo oświatowe dotyczący procedur dopuszczenia uczniów szkół średnich do egzaminów końcowych.

 

Foto: Krystian Maj/KPRM[www.premier.gov.pl]

 

Prawie 300 tys. tegorocznych maturzystów, ich rodziców i, jak przypuszczam, szerokie grono nauczycieli, oczekuje dziś pozytywnych rozstrzygnięć w sprawie dopuszczenia uczniów do matur i sprawnego przeprowadzenia egzaminu dojrzałości – mówił premier. Jak dodał „niejasne i sprzeczne komunikaty płynące ze strony organizatorów protestów, tworzą sytuację niepewności dla maturzystów, ich rodzin i nauczycieli.

 

Szef rządu podkreślił, że państwo czuję się w obowiązku zagwarantować, by w każdej średniej szkole maturzyści mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości w terminie. Premier zwrócił się także do marszałków Sejmu i Senatu o możliwie jak najszybsze procedowanie proponowanych zmian.

 

Przyjęty przez rząd projekt zakłada m.in., że w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, upoważnienie takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły, a w szczególnych przypadkach – nauczycielowi wyznaczonemu przez organ prowadzący szkołę.

 

 

Prezentacja „Wyzwania polskiej oświaty”     –    TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.premier.gov.pl

 

 

 

UWAGA:

Pogrubienia i podkreślenia fragmentów tekstu – redakcja OE

 Zostaw odpowiedź