Na stronie <swieckaszkola.liberte.pl> pojawiła się wczoraj poniższa informacja, zatytułowana „Zebraliśmy 100 tys. podpisów”. Oto jej początek:

 

Szanowni Państwo,

 

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Świecka Szkoła” dobiega końca. Zebraliśmy wymaganą liczbę 100 tys. podpisów w skali kraju. Dnia 05 października 2015 złożymy podpisy w kancelarii Sejmu. Poparło nas również wiele osobistości ze świata polityki i nie tylko m.in. prezydent Słupska Robert Biedroń, były bokserski mistrz świata Dariusz Michalczewski, profesorowie: Monika Płatek, Jerzy Vetulani, Magdalena Środa, dziennikarka Eliza Michalik, a także Kazimiera Szczuka, Ryszard Kalisz, Janusz Palikot, Wanda Nowicka, Barbara Nowacka, Jan Hartman, Kamil Sipowicz, Dorota Warakomska, Maciej Nowak, Manuela Gretkowska, Tomasz Piątek i wielu innych.

 

Lekcje religii w szkole rocznie kosztują nas 1 miliard 350 milionów złotych. My chcemy przeznaczyć je na szkołę: dodatkowe lekcje języków obcych, pracownie informatyczne czy wsparcie dla dzieci z ubogich rodzin. Oczekujemy od partii w kampanii wyborczej, że zajmą w tej sprawie jednoznaczne stanowisko.

 

Dlatego skierowaliśmy pytanie do wszystkich komitetów wyborczych i wszystkich liderów list w poszczególnych okręgach wyborczych: czy popierają postulat akcji „Świecka szkoła”. Jeśli tak, oczekujemy, że podpiszą się już dziś pod projektem ustawy.[…]

 

Więcej TUTAJ

 

 

Źródło: www.swieckaszkola.liberte.pl

 

 


Oto treść projektu ustawy, który zostanie, wraz z zebranymi podpisami, przekazany do Marszałka Sejmu:

 

 

PROJEKT

USTAWA
z dnia 2015 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty

Art.1.
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 

Art. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie samych uczniów; Kosztów związanych z organizacją nauki religii nie można w części ani w całości finansować ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych określa, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, a także sposób rozliczenia i pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1.

 

Art.2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 

 

Przeczytaj także:

 

„Świecka szkoła” zebrała 100 tys. podpisów pod inicjatywą obywatelską

 

Wątpliwości w sprawie przestrzegania prawa przez laicyzatorów polskich szkół. Aż tak im zależy na usunięciu religii?

 

 

Na zgłoszone dziś podczas konferencji prasowej przez przedstawicieli środowisk prawicowych krytyczne uwagi pod adresem inicjatorów akcji „Świecka Szkoła” odpowiada Leszek Jażdżewski na stronie „Gazety Wyborczej”:

 

Zjednoczona Prawica o projekcie „Świecka szkoła”: „To świecki przekręt”. Jażdżewski odpowiada

 Zostaw odpowiedź