9 kwietnia 2015 roku na ulicach Zduńskiej Woli odbył się happening „Jesteśmy Przyjaciółmi Lasu 2015”. Akcja ta miała na celu przybliżenie wszystkim mieszkańcom miasta wiedzy o polskich lasach i zwrócenie uwagi na potrzebę ich ochrony oraz popularyzację wiedzy o ludziach, którzy o nie dbają. Organizatorem happeningu była Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, której w tym mieście przewodzi Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej. Happening ów był pierwszym punktem programu lokalnych obchodów tej ogólnopolskiej akcji, organizowanych przez Sieć w Zduńskiej Woli.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Do udziału w Happeningu zduńskowolska Sieć zaprosiła przedstawicieli władz powiatu, miasta, okolicznych gmin, a także Nadleśnictw Poddębice i Kolumna oraz lokalne telewizje, prasę i radio. W akcji udział wzięło blisko 800 osób.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Gośćmi byli m.in. Starosta Powiatu Zduńska Wola Pan Wojciech Rychlik, Prezydent Miasta Zduńska Wola Pan Piotr Niedźwiecki, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Zduńska Wola Pani Krystyna Niewiadomska, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna, Leśnicy Nadleśnictw Kolumna i Poddębice. Nad bezpieczeństwem uczestników Happeningu czuwali policjanci Komendy Policji w Zduńskiej Woli oraz uczniowie szkół policyjnych w Wojsławicach
i Karsznicach.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Happening rozpoczął się o godzinie 10.00, przed miejskim „Ratuszem”, gdzie zgromadzili się dzieci, uczniowie i ich rodziny, dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy placówek zrzeszonych w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli oraz zaproszeni goście.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej Pani Renata Kosińska – Graf, która powitała wszystkich zgromadzonych i przedstawiła cel zgromadzenia. Następnie uczniowie szkół wygłosili oczekiwania i deklaracje, w imieniu Sieci, skierowane do zebranych gości, dotyczące ważnej roli lasów dla przyrody i życia człowieka oraz ogromnej potrzeby ich ochrony, które zawarli w specjalnie przygotowanej petycji, podpisanej przez blisko 1500 mieszkańców Powiatu, Miasta i Gmin popierających akcję.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Następnie przedszkolaki wręczyły gościom samodzielnie przygotowane torby ekologiczne, w których przekazały, w imieniu Sieci, petycje, ulotki dotyczące akcji oraz „leśne upominki”. Potem goście skierowali się do uczestników happeningu, a przede wszystkim do dzieci i młodzieży, dziękując im za zorganizowanie tak wspaniałej akcji, za udział w działaniach na rzecz lasów, za wzorowe postawy. Leśniczy odznaczyli wszystkich medalami „Przyjaciela Lasu”.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy zebrani ruszyli pochodem, ulicami miasta. Dzieci i młodzież, przez tuby nagłaśniające, wygłaszały hasła, nawołujące do ochrony lasów, rozdawały przechodniom samodzielnie wykonane ulotki dotyczące akcji, na samodzielnie przygotowanych tablicach edukacyjnych prezentowały lasy, ich mieszkańców, pracowników i opiekunów oraz zagrożenia, jakie na nie czyhają w konsekwencji nierozsądnych zachowań człowieka. dzieci niosły w rękach tabliczki z hasłami dotyczącymi tematyki akcji. Pochód relacjonowały lokalne media, które towarzyszyły uczestnikom przemarszu.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Happening zakończył się na Pasażu Rajczaka. Goście podziękowali wszystkim zgromadzonym za udział w tym wydarzeniu. Wszystko zwieńczyła wspólna fotografia uczestników akcji.

 

 

Jesteśmy przekonani, że ogrom długotrwałej pracy i starań, jakie towarzyszyło organizacji tego przedsięwzięcia, przyniesie pożądane efekty w postaci wzrostu poziomu świadomości proekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Wiedza i umiejętności, które podczas przygotowań uczestnicy zdobyli i utrwalili zostanie wdrożona w ich codzienne życie i będzie służyła mądremu korzystaniu przez nich ze środowiska oraz działaniom na rzecz ochrony lasów.

 

 

Klub Młodego Ekologa ZSS im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

 
Program ogólnopolskiej akcji „Dni Przyjaciół Lasu 2015

 
Tekst informacji i zdjęcia
nadesłane przez Martę Paluszyńską
nauczycielkę ZSS im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
opracował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź