Foto: www.twitter.com/D_Piontkowski

 

Podlaska drużyna kandydata Dudy w drodze na wiec wyborczy do Augustowa*. Obok Andrzeja Dudy – Dariusz Piontkowski. Zdjęcie z 7 lipca 2020 roku

 

 

Redaktor „Gazety Prawnej” Artur Radwan przeprowadził wywiad z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim. Jest on zamieszczony na stronie tej gazety pod tytułem „Piontkowski: Zdalna nauka w szkole nie zniknie”. Oto jego wybrane fragmenty i link do pełnej wersji:

 

 

 

Piontkowski: Zdalna nauka w szkole nie zniknie

 

 

Artur Radwan: Czy większość nauczycieli w pierwszej turze wyborów prezydenckich głosowało na Andrzeja Dudę?

 

Dariusz Piontkowski: Nie wiem, nie mam takich analiz.

 

 

A poprą go w drugiej turze?

 

Czas pokaże. Pan prezydent popierał rozwiązania, które były dla nauczycieli korzystne. W tych sprawach być może rozmawiał także ze swoją małżonką, która jest przecież nauczycielką.

 

 

Zgodził się jednak na reformę Anny Zalewskiej, która wiązała się z likwidacją gimnazjów.

 

Reforma nie była wymierzona w nauczycieli. Jej głównym celem była zmiana organizacyjna i programowa, która umożliwiłaby lepsze kształcenie dzieci, podwyższenie jakości edukacji. Ta zmiana była oczekiwana, dobra i potrzebna. Za kilka lat pierwsze wyniki egzaminów maturalnych będą wyraźnie to pokazywać. Już to widzimy przecież na przykładzie ubiegłorocznych egzaminów zewnętrznych ósmoklasistów. W porównaniu z gimnazjalnymi w zasadzie nie było znacznych różnic, a przecież był to rok przejściowy, trudny. A ten egzamin pisali uczniowie, którzy łączyli oba systemy.[…]

 

 

Czy decyzja, że w czerwcu uczniowie wracają do szkoły, była podjęta pod wpływem niezadowolenia rodziców z kształcenia zdalnego?

 

Pandemia jest na stabilnym poziomie.

 

 

Ale lekarze mówią, że jest tak samo jak w maju.

 

Czyli jest na stabilnym poziomie, a częściowe otwarcie przedszkoli i szkół nie spowodowało zwiększenia zachorowań. To pozwala przypuszczać, że uruchomienie tych placówek na większą skalę także nie spowoduje większego zagrożenia epidemicznego. Podobnie było z egzaminami. Uczniowie byli w salach po kilka godzin i nic niepokojącego się nie działo. To daje nam podstawy, aby myśleć o powrocie do kształcenia stacjonarnego. Przez ostatnie trzy miesiące udowodniliśmy, że możemy uczyć na odległość, ale taka forma nauki nie zastąpi bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniami. Nauczanie stacjonarne jest lepsze i powinno być przywrócone, gdy tylko się da. […]

 

 

A co z jednolitą platformą do nauki zdalnej?

 

Ona już jest – epodręczniki.pl. Podczas kształcenia na odległość codziennie było ponad milion odsłon, od połowy marca do końca czerwca łącznie ponad 100 mln. Korzystało z niej kilkaset tysięcy użytkowników dziennie. Większość funkcjonalności już ma. Pracujemy nad ostatnim elementem, którym jest komunikator wideo. W sierpniu takie rozwiązanie powinno już funkcjonować. Będziemy też pracowali nad zwiększeniem liczby materiałów w formie elektronicznej. Nie widzę przeszkód, aby nauczyciel podczas lekcji stacjonarnej, korzystał z tej platformy. Szkolimy nauczycieli w ramach ogólnokrajowych projektów, takich jak Centrum Mistrzostwa Informatycznego i Lekcja: Enter. W najbliższym czasie będzie przeszkolonych około 75 tys. osób. Uruchomimy dodatkowe kursy kwalifikacyjne i doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki oraz edukacji informatycznej. […]

 

 

Czy wyniki wyborów prezydenckich będą miały wpływ na dalsze plany resortu – reformę systemów wynagradzania nauczycieli i finansowania zadań oświatowych?

 

Niesprzyjający prezydent blokowałby z czysto politycznych pobudek wszystkie rozwiązania, także te korzystne dla nauczycieli. Wtedy nie ma sensu podejmować jakichkolwiek prób zmian. A przecież domagają się ich samorządy i oświatowe związki zawodowe.

 

 

Samorządy chcą likwidacji czternastki. Pod koniec czerwca miał być projekt dużych zmian w Karcie nauczyciela. Co się z nim dzieje?

 

Zapowiadałem kontynuowanie rozmów z samorządami i związkami, nie deklarowałem konkretnych terminów na przedstawienie projektów ustaw. Pojawiła się też epidemia.

 

 

Podczas ostatniej naszej rozmowy takie deklaracje padały. Dyskusje to pan prowadzi ciągle, tak samo jak pańscy poprzednicy. A tu trzeba konkretnych działań.

 

Nie można mówić o likwidacji czternastki w oderwaniu od systemowych rozwiązań. […]

 

 

Jeden z kandydatów na prezydenta wysunął pomysł przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.

 

Nie przekreślam takiej propozycji. Dyskusja musi jednak być szersza i dotyczyć całego systemu emerytalnego.

 

 

Czyli powrót do podwyższania wieku emerytalnego?

 

Nie, chodzi o pomysł Solidarności, aby pracownicy po 40 latach pracy mogli przechodzić na emeryturę bez względu na wiek. Przy tej okazji warto też rozważyć powrót do wcześniejszych emerytur nauczycieli. Trzeba pamiętać, że to jest zawód szczególny. Przypomnę, że wśród rozwiązań są już świadczenia kompensacyjne. […]

 

 

Czy w przyszłym roku będą podwyżki dla nauczycieli?

 

To zależy do sytuacji budżetowej, ale nie wykluczam takiej możliwości.

 

 

Czy inicjatywa prezydenta Dudy dotycząca zmian w prawie oświatowym jest potrzebna przy obecnym stanie prawnym?

 

Projekt ten wzmacnia obecne rozwiązania prawne dotyczące obecności organizacji pozarządowych w szkołach oraz prawa rodziców do wychowania dzieci. Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe mają oni prawo decydowania, jakie treści są przekazywane w szkole. Treści te są zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym uchwalanym przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Inne projekty i inicjatywy edukacyjne zawierające treści wychowawcze powinny uwzględniać kierunki interwencji przewidziane we wspomnianym programie, w tym realizować wyniki wspólnych ustaleń z rodzicami i nauczycielami.

 

 

Cały zapis wywiadu „Piontkowski: Zdalna nauka w szkole nie zniknie”  –   TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

 

 

 

*Podczas tego wiecu Andrzej Duda w swym ponad 20-o minutowym wystąpieniu nie powiedział nawet jednego zdania o jego wizji edukacji…Zostaw odpowiedź