Wczoraj (1 września 2023 r.) dotarła do nas treść zarządzenia w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora ŁCDNiKP:

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 1946/2023

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Łódzkiego Centrum

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 29

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 i 1672)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powierzam Karolinie Południkiewicz pełnienie obowiązków Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 29, na okres od dnia 1 września 2023 r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                                                                                                      wz  PREZYDENTA MIASTA

                                                                                                                                                                                           Adam PUSTELNIK

                                                                                                                                                                                    Pierwszy Wiceprezydent Miasta

 

x             x           x

 

Gdy tylko pozyskaliśmy informację o tej decyzji podjęliśmy poszukiwania wszelkich wiadomości  kim jest owa pani Karolina Południkiewicz. Oto co udało się nam dowiedzieć:

 

Foto: www.innopolis.pl

 

Karolina Południkiewicz – pedagog (? – WK), specjalistka ds. projektów edukacyjnych i UE, absolwentka poradnictwa żywieniowego na SGGW. Od kilku lat prowadzi warsztaty kulinarne z dziećmi i młodzieżą, podczas których stara się przemycić ciekawe tematy nt. żywienia. Zajęcia charakteryzują się tematyką dostosowaną do potrzeb i wieku uczestników, ale zawsze zgodnie z zasadą zdrowo i smacznie. Podczas warsztatów poruszane są też ważne tematy, tj. problem marnowania żywności czy ochrony środowiska.

Źródło: www.nnopolis.pl

 

x           x           x

 

Źródło: www.m.facebook.com/people/

 

x          x          x

 

Znaleźliśmy także informację o tym, ze pani Karolina Południkiewicz miała już bliski kontakt z ŁCDNiKP:

 

 

Realizatorem projektu Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji jest
Miasto Łódź i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

 Biuro projektu mieści się w siedzibie ŁCDNiKP:

 

Zespół projektu:

 

Koordynator – Karolina Południkiewicz

 

Specjalista ds. opracowania, monitorowania i raportowania realizacji Powiatowego Programu Wspomagania

Zofia Teresa Dąbrowska  [wicedyrektorka ŁCDNiKP (WK)]

 

Asystent koordynatora projektu – Edyta Lesiakowska

 

Specjalista ds. finansowo-rozliczeniowych – Aleksandra Wójcik

 

Źródło: www.kompleksowe-wsparcie.wckp.lodz.pl

 

 

x          x          x

 

Projekt „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji” był realizowany od 1 lutego 2013 roku do 30 września 2014 r.

 

Źródło: www.innopolis.pl

 

x           x          x

 

Więcej informacje na temat „kto to Karolina Południkiewicz” – szukaj w Internecie  – TUTAJZostaw odpowiedź