3bafe2147adf7e6b7b95a64327e5fd02

Prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas konferencji prasowej

 

Zarząd Główny ZNP zdecydował, że od 20 grudnia 2016 r. rozpoczyna procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego* (wraz) ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP.

 

W związku z niespełnieniem postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego wyrażonych w uchwale nr 20/2016 Zarządu Głównego ZNP z 18 października br. w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ZNP „Nie dla chaosu w szkole” dotyczących:

– wycofania uchwalonych przez Parlament zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego wraz ze wszystkimi zapisami określającymi ich konsekwencje w sferze stosunków pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkół;

– zwiększenia nakładów na oświatę, w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty

 

ZG ZNP postanawia od 20 grudnia br. rozpocząć procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 

*Ostatnią fazą tej procedury, gdy wszystkie kolejne, przewidziane ustawą etapy rozwiązania sporu zawiodą, jest strajk.Zostaw odpowiedź