Na fanpage grupy „Nie dla chaosu w szkole” zamieszczono dziś informację o godnym upowszechnienia stanowisku, zajętym przez ważne środowisko szkół niepublicznych:

 

Kolejne ważne gremium polskiej edukacji nie zostawia suchej nitki na upublicznionym na stronach rządowych projekcie zmian rozporządzenia dotyczącego nadzoru pedagogicznego nad szkołami.

 

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego – to największa organizacja oświaty niepublicznej prowadząca około 100 szkół – mówi stanowczo NIE!

 

STO zwraca uwagę, że projektowane zmiany, które mają szanse wejść w życie bez realnych konsultacji, godzą w autonomię nie tylko szkół publicznych, ale także niepublicznych (z czego część rodziców pewnie nie zdaje sobie sprawy). […]

 

 

Źródło: www.facebook.com

 

 

A oto co można przeczytać na stronie Społecznego Towarzystwa Oświatowego:

 

 

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego odniósł się do zapowiedzi zmian w ustawie – Prawo Oświatowe. W opinii STO, przepisy, które pozwolą na szybkie zwalnianie dyrektorów i wykreślanie szkół z ewidencji, to próba niszczenia polskiej edukacji.

 

 

Stanowisko Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w sprawie projektowanych rozwiązań w ustawie o zmianie ustawy
– Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

 

Społeczne Towarzystwo Oświatowe bardzo krytycznie ocenia projektowane zmiany w ustawie – Prawo oświatowe.

 

Na wstępie pozwalamy sobie zauważyć, że projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w II kwartale 2021 r. W praktyce oznacza to pominięcie etapu realnych konsultacji społecznych, co już samo w sobie zasługuje na daleko idącą krytykę.

 

Bardzo negatywnie oceniamy też warstwę merytoryczną zaproponowanych przepisów. Uważamy, że wdrożenie projektowanych rozwiązań doprowadzi do odebrania organom prowadzącym i kierownictwu szkół – zarówno publicznych, jak również niepublicznych – autonomii i realnej możliwości wpływu na jakość pracy placówek, którymi zarządzają. Dominujący wpływ na funkcjonowanie wszystkich szkół zyskają kuratorzy oświaty, którym organy prowadzące będą zobowiązane się podporządkować. […]

 

W związku z powyższym, przedstawione propozycje oceniamy jednoznacznie negatywnie i wnioskujemy o wstrzymanie procedowania projektu, który jawi się jako próba niszczenia polskiej edukacji i powrotu do mrocznych czasów autokratycznej oświaty. Uważamy, że proponowane zapisy cofną polską szkołę do standardów znanych z lat 50-tych XX wieku.

 

Na zakończenie przytoczymy fragment wystąpienia Sir Kena Robinsona, z nadzieją, że jego przesłanie dotrze do osób odpowiedzialnych za omawiamy projekt zmiany ustawy: Edukacja to nie komitety i legislacja. Nauczanie to szkoły i sale lekcyjne, to ludzie: nauczyciele i uczniowie. Jeśli odbierzesz im wolność, to przestanie działać. Trzeba oddać edukację ludziom.

 

W imieniu Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego,

 

                 Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 

 

 

Pełna treść pisma „Stanowisko Społecznego Towarzystwa Oświatowego w sprawie projektowanych rozwiązań w ustawie o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustawTUTAJ

 Zostaw odpowiedź