Dziś, w miejsce zaproszenia do kolejnej wartościowej lektury, zaproszenie na – równie wartościowe – spotkanie edukacyjne:

 

 

 

 

 

Tematyka

 

W czasie warsztatów omówione zostaną podstawowe założenia edukacji demokratycznej obejmujące aspekty rozwoju tego nurtu wraz z odniesieniem do nurtu psychologii humanistycznej oraz badań. Uczestnicy będą mogli zbudować własny obraz tej formy uczenia się dzięki osobistemu doświadczeniu w formule warsztatowej. Jednym z celów warsztatów jest dookreślenie roli i postawy dorosłego w szkole demokratycznej jako mentora wspierającego i współuczestniczącego w procesach rozwoju zarówno grupy jak i poszczególnych członków społeczności szkolnej. W czasie szkolenia przedstawione będą również podstawowe filary edukacji demokratycznej wraz z formami pracy umożliwiającymi ich realizację. Pomoże w tym, zgłębienie tematu znaczenia autonomii w środowisku partycypacyjnym oraz struktury szkoły demokratycznej dla rozwoju społecznego i poznawczego ucznia.

 

Na szkolenie zapraszamy również rodziców, którzy chcą dowiedzieć się, na czym polega i czym wyróżnia się edukacja demokratyczna. Dzięki uczestniczeniu w spotkaniu poszerzą własne spektrum możliwości budowania współpracy z kadrą szkoły w dążeniu do partnerstwa w spójnym wspieraniu dziecka w rozwoju. Dowiedzą się jak można współtworzyć zdrową społeczność szkolną oraz jak towarzyszyć dziecku w budowaniu przez nie samoświadomości i wewnętrznej motywacji do uczenia się bez konieczności sięgania do takich narzędzi jak ocenianie, karanie, nagradzanie, prace domowe, dzwonki, klasówki i odpytywanie.

 

Warsztat poprowadzi Marianna Kłosińska

 

To założycielka i prezeska Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych. Autorka projektu Wioska Bullerbyn, który nieprzerwanie realizuje od 10 lat. Absolwentka Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, propagatorka i liderka oddolnego ruchu edukacji demokratycznej w Polsce, inicjatorka grup unschoolingowych i szkół demokratycznych.[…]

 

 

Więcej informacji  –  TUTAJ

 

Źródło: www.edukatorium.edu.pl

 Zostaw odpowiedź