Nie chodzi mi o to, by usprawnić system edukacji, lecz o to, by się go pozbyć — położyć kres nieludzkiemu procesowi kształtowania ludzi i pozwolić im kształtować się samodzielnie”                                                                                                                              .(John Holt, Zamiast edukacji)

Szkoła stała się globalną religią unowocześnionego proletariatu, który daje puste obietnice zbawienia biedocie ery technologicznej. (…) Obowiązek szkolny nieuchronnie pogłębia różnice społeczne oraz wtłacza narody świata w międzynarodowy system kastowy„.(Ivan Illich, Odszkolnić społeczeństwo)

 

>Czy w epoce powszechnego dostępu do informacji przymus szkolny jest niezbędny dla uczenia się?

>Czy można rozwijać się bez zinstytucjonalizowanego systemu edukacji?

>Czy dzieci (dla własnego dobra) muszą być codziennie zamykane w określonym budynku i skłaniane (za pomocą kar i nagród) do wykonywania poleceń (których sensu nie rozumieją)?

>Czy możemy sobie wyobrazić społeczeństwo bez szkoły?

 

W czasach edukacji zdalnej te pytania stały się jeszcze bardziej aktualne. Poszukamy na nie odpowiedzi podczas poniedziałkowego spotkania z cyklu: „Spory o edukację czasów sieci i smartfona”.

 

Inspiracją do dyskusji będą klasyczne już książki Johna Holta „Zamiast edukacji” oraz Ivana Illicha „Odszkolnić społeczeństwo”.

 

Moimi gośćmi będą osoby aktywnie działające na rzecz edukacji zorientowanej na uczniów:

 

-Marzena Żylińska, metodyk, autorka książek, inicjatorka ruchu „Budzące się szkoły”,

-Mikołaj Marcela, nauczyciel akademicki, autor książek, fan popkultury

 

Zapraszam serdecznie

 

Tomasz Tokarz

 

Źródło: www.facebook.com/tomasztokarzIEZostaw odpowiedź