Do „Obserwatorium Edukacji” dotarło zaproszenie, którego treść udostępniamy wszystkim zainteresowanym czytelnikom:

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych” organizowanej przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Partnerami – Powiatowym Urzędem Pracy i Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi.

 

Konferencja odbędzie się 24.02.2015 roku (w godz. 10.00 – 14.00) w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 104.

 

Celem konferencji jest prezentacja wyników realizowanego w 2014 roku projektu dotyczącego badania losów absolwentów wybranych łódzkich szkół zawodowych. Dzięki badaniu pozyskano informacje na temat problemów i procesu wkraczania osób młodych na rynek pracy, pozyskano wiedzę na temat ich aktywności zawodowej oraz stopnia przygotowania absolwentów do pracy zawodowej.

 

                      Tematyka konferencji będzie dotyczyła również:

• określenia możliwości i potrzeb w zakresie badania efektywności kształcenia,
• zagadnień dotyczących problemów związanych z wejściem absolwentów szkół
• zawodowych na rynek pracy,
• określenia roli i znaczenia badań losów absolwentów dla budowania sprzężeń
• zwrotnych w układzie SZKOŁA ↔ FIRMA,
• dostarczenia rekomendacji dotyczących wdrożenia do szkół działań z obszaru
• monitorowania losów absolwentów.

 

Jednym z ważniejszych punktów konferencji będzie dyskusja, w trakcie której jej uczestnicy będą mogli odnieść się do poszczególnych wystąpień, jak również będą mogli podzielić się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami w odniesieniu do zagadnień będących przedmiotem konferencji. Wypracowane w trakcie dyskusji wnioski i rekomendacje mogą stać się dobrym narzędziem projektowania koniecznych zmian w obszarze edukacji regionalnej.[…]

 

 

Pełny tekst zaproszenia –TUTAJ

 

Program konferencjiZostaw odpowiedź