Oto informacja o godnej poparcia i upowszechnienia inicjatywie, zaczerpnięta z Fb profilu Oli Rodzewicz:

 

 

Zapraszamy szkoły do udziału w ogólnopolskim, bezpłatnym i ogólnodostępnym

Programie Profilaktycznym „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” !

 

Przygotowany przez nasz zespół Program Profilaktyczny ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego. Porozmawiajmy otwarcie o zdrowiu psychicznym .

 

W pierwszym półroczu zajęcia dotyczyć będą:

>pierwszej pomocy psychologicznej (PPP),

a w drugim półroczu:

>higieny cyfrowej i bezpieczeństwa w sieci.

 

Program skierowany jest do osób uczniowskich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, a pośrednimi odbiorcami programu są nauczyciele i nauczycielki oraz rodzice.

 

Informacje organizacyjne:

 

1. Szkoła, która wyrazi chęć realizacji Programu Profilaktycznego i zgłosi się (lub już zgłosiła) poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie  [TUTAJ] powinna POTWIERDZIĆ swoje zgłoszenie poprzez odesłanie dokumentu „Pełnomocnictwo” podpisanego przed Dyrektora placówki, gdzie wskazane jest imię i nazwisko Szkolnego Lidera Projektu w danej szkole.

 

2.W programie udział wezmą jedynie te szkoły, które dostarczą podpisany dokument na adres: kontakt@mlodeglowy.pl

l

3.W każdej szkole konieczna jest obecność Lidera Projektu, do zadań którego należy przygotowanie pozostałych nauczycieli w szkole do przeprowadzenia lekcji psychoedukacyjnych.

 

4.Liderzy wyłonieni w szkole będą mogli korzystać z pomocy i wsparcia Koordynatora w swoim województwie.

   Pytania prosimy kierować na poniższe adresy koordynatorów wojewódzkich – TUTAJ

 

W przypadku pytań dotyczących współpracy z Koordynatorami wojewódzkimi zapraszamy do kontaktu z Koordynatorką Aleksandrą Rodzewicz  – aleksandra.rodzewicz@mlodeglowy.pl

 

W sprawach merytorycznych dotyczących realizacji Programu Profilaktycznego: z Koordynatorką ds. Programu Profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” Justyną Żukowską-Gołębiewską  –   justyna.zukowska-golebiewska@mlodeglowy.pl  lub na mail  –  kontakt@mlodeglowy.pl

 

Kiedy zaczynamy

 

Czekamy na zgłoszenia szkół i potwierdzenia realizacji Programu Profilaktycznego do 20 września 2023 r  na adres   kontakt@mlodeglowy.pl

 

Oficjalna inauguracja  Programu Profilaktycznego  odbędzie się  10 października 2023 r.

 

Strona projektu   https://mlodeglowy.pl/zapisz-szkole-do-programu/

 

 

 

Źródło: https://www.facebook.com/ola.rodzewicz.35

 

 x           x          x

 

Więcej o programie profilaktycznym „Godzina dla Młodych Głów” –  TUTAJ

 Zostaw odpowiedź