Czekaliśmy z poinformowaniem naszych czytelników o tym „historycznym” wydarzeniu kilka dni z nadzieją, że będziemy mogli się odwołać do więcej niż jednego źródła tej informacji. Niestety! Jak dotąd nigdzie, poza wtorkowym (28 marca, godz. 00:53) postem na blogu PEDAGOG, nie znaleźliśmy informacji, że „Komitet Nauk Pedagogicznych obradował w Instytucie Badań Edukacyjnych”. Nie ma takiej  informacji ani na oficjalnej stronie KNP PAN, ani nie „pochwalił się” tym wydarzeniem Instytut Badań Edukacyjnych.

 

 

Foto:www.sliwerski-pedagog.blogspot.com

 

Obrady Komitetu Nauk Pedagogicznych w Instytucie Badań Edukacyjnych

 

 

Przypominamy, że od lat Komitet Nauk Pedagogicznych utrzymywał krytyczny dystans do efektów badań prowadzonych    w IBN w okresie, gdy edukacją kierował rząd PO-PSL (wspomina o tym prof. Śliwerski w cytowanym poniżej fragmencie tekstu), a także o tym, że tenże Komitet prezentował kilka stanowisk i opinii – krytycznych wobec przygotowanej przez obecny rząd reformy edukacji.

 

Oto kilka (wybór i wytłuszczenia – redakcja) fragmentów wpisu, jaki prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – przewodniczący KNP PAN – zamieścił w owym wtorkowym poście:

 

 

W poprzedniej kadencji Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN ówczesny dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych dr hab. Michał Federowicz kierował zaproszenie na wspólne posiedzenie, ale nie było ono przyjmowane ze względu na częściowe włączanie się niektórych zespołów „badawczych” w działania odbiegające od standardów metodologii badań społecznych (szczególnie diagnoza sześciolatków w szkołach podstawowych, badania czasu pracy nauczycieli czy współpracy szkół z rodzicami).

 

Uczeni-członkowie KNP PAN wielokrotnie w swoich stanowiskach dla MEN, publikacjach i wypowiedziach dawali wyraz niezadowoleniu z prowadzenia diagnoz na zamówienie polityczne, niezależnie od tego, że ten Instytut ma w swoim dorobku przecież bardzo wartościowe pomiary diagnostyczne oraz badania o charakterze stricte naukowym, które są niezwykle ważne i wartościowe tak dla współczesnej pedagogiki szkolnej, dydaktyki, jak i praktyki oświatowej.

 

Nową kadencję na lata 2016-2019 rozpoczęliśmy zatem jeszcze w lutym br. od pozytywnej odpowiedzi na kolejne zaproszenie Dyrekcji IBE, by spotkać się i skupić na prezentacji wybranych wyników badań pracowników tej instytucji. Z udziałem nowego Dyrektora IBE dr. Piotra Stankiewicza mieliśmy okazję do wymiany poglądów na temat roli badań PISA oraz zwrócić uwagę na niezwykle korzystne dla nauczycieli szkół podstawowych wyniki badań w zakresie uwarunkowań jakości kształcenia na lekcjach matematyki i języka ojczystego.

 

Chcieliśmy zatem przy tej okazji przekazać b. dyrektorowi Michałowi Federowiczowi wyrazy także naszego zadowolenia z wielu, znakomity projektów, z których wynikami każdy zainteresowany może zapoznać się zaglądając na profesjonalnie prowadzoną stronę tego Instytutu.

 

Obrady otworzył wczoraj były dyrektor IBE – wiceprzewodniczący KNP PAN, a obecnie przewodniczący Rady Naukowej IBE prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (rektor APS w Warszawie) oraz prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański (obecnie w APS w Warszawie), który moderował zarazem dyskusję. W I części posiedzenia dr hab. Michał Federowicz oraz dr Michał Sitek syntetycznie omówili wyniki Polaków w badaniach międzynarodowych – PISA, TIMSS, PIRLS, ESLC, ICILS, PIAAC. W II części raportów badawczych dr hab. Krzysztof Biedrzycki zrelacjonował wyniki badań dotyczących jakości kształcenia z języka polskiego, zaś mgr Małgorzata Zambrowska z IBE mówiła o umiejętnościach matematycznych polskich uczniów na I, II i III etapie edukacyjnym.[…]

 

A oto ostatni fragment postu:

 

Powrót do poprzedniego ustroju szkolnego tylko pogłębi kryzys w jakości kształcenia dzieci młodzieży. Polska edukacja jest opóźniona o co najmniej trzydzieści lat w stosunku do stanu wiedzy na temat tego, w jaki sposób można i należy kształcić młode pokolenia w glokalnym świecie, żeby traktowały uczenie się jako proces ustawiczny, konieczny i satysfakcjonujący. Właściwie, możemy wrócić do rozpraw naukowych naszych profesorów sprzed lat, także do wyników badań wśród absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych, by tylko osadzić je we współczesnych realiach.

 

Profesorowie pedagogiki mają zatem co robić, by z jednej strony dalej prowadzić rzetelne badania naukowe, a z drugiej uświadamiać wszystkim podmiotom związanym z edukacją, że drzwi już dawno zostały wyważone. Trzeba tylko umieć przekroczyć próg zostawiając patologie poza drzwiami błędnie utrzymywanego i zarządzanego ustroju szkolnego.

 

 

Pełna treść postuKomitet Nauk Pedagogicznych obradował w Instytucie Badań Edukacyjnych” (z komentarzami) –  TUTAJ

 

 

Komentarz redakcyjny:

Inspiracją dla wszystkich, którzy chcieliby odpowiedzieć sobie na pytanie, rodzące się po tym spotkaniu: „KNP w IBE”: Czym kierował się Przewodniczący KNP przyjmując zaproszenie od kierownictwa (byłego i aktualnego) IBE?  niech będzie lektura 6 zamieszczonych przez moderatora  komentarzy… [WK]

 

 Zostaw odpowiedź