Dziś na portalu EDUNEWS zamieszczono artykuł Bartłomieja Kuczyńskiego, zatytułowany „Agresja w sieci – jak z nią skutecznie walczyć?”. Oto jego dwa fragmenty:

 

Co trzeci nastolatek spotkał się z mową nienawiści, a prawie 9% doświadczyło jej osobiście – wynika z badań EU Kids online 2018, prowadzonych pod kierownictwem prof. UAM Jacka Pyżalskiego w partnerstwie z Fundacją Orange. Mowa nienawiści i agresja stały się poważnym problemem.

 

Foto: www.rpo.gov.pl

 

Spotkanie u RPO, podczas którego zaprezentowano raport z badań EU Kids online 2018. Badania zostały przeprowadzone przez zespół pod kierownictwem prof. Jacka Pyżalskiego. (siedzi pierwszy z lewej).

 

 

Pełny raport z badań zaprezentowano w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich, przy udziale przedstawicieli Okrągłego Stołu RPO do walki z patotreściami w internecie.[…]

 

Cały raport jest dostępny na stronie www.fundacja.orange.pl. Badania były przeprowadzone w 2018 roku na reprezentatywnej grupie dzieci i młodzieży w wieku 9-17 lat, 1249 uczniach z 90 szkół. Kwestionariusz był wspólny dla wszystkich europejskich krajów biorących udział w badaniach. Polska część badań EU Kids Online 2018 została zrealizowana przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza dr hab. Jacka Pyżalskiego wraz z mgr Aldoną Zdrodowską (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy), dr Katarzyną Abramczuk (OPI PIB) oraz dr. Łukaszem Tomczykiem (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) w partnerstwie z Fundacją Orange. Jest to druga edycja EU Kids online w Polsce, pierwszą przeprowadzono w 2010.

 

Pod zamieszczonym tekstem poinformowano: Źródło: Fundacja Orange.

 

 

Cały artykuł „Agresja w sieci – jak z nią skutecznie walczyć?”    –   TUTAJ

 

 

Źródło:www.edunews.pl

 

 

Wszystkich zainteresowanych wynikami tych badań zapraszamy do jego wnikliwej lektury    –   TUTAJ.

 

 Zostaw odpowiedź