10 lutego 2014 roku w Łodzi odbyła się konferencja pt. „Jak ubiegać się o certyfikaty Szkół dla Ekorozwoju. Prezentacja dobrych praktyk przedszkoli i szkół w zakresie działań podejmowanych na rzecz ekorozwoju”. Organizatorami konferencji były Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska” z siedzibą w Krakowie oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

W konferencji udział wzięli nauczyciele wielu szkół i przedszkoli z całego województwa łódzkiego. Nie zabrakło placówek łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych oraz nowopowstałej Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli. Zduńskowolską Sieć Ekologiczną reprezentowały koordynatorki – Panie Marta Płuszyńska i Aneta Piontek z Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Obie te nauczycielki, we współpracy z dyrektorem szkoły – panią Renatą Kosińską-Graf zorganizowały wyjazd na Konferencję przedstawicieli placówek należących do zduńskowolskiej Sieci Ekologicznej. Obok nich udział w Konferencji wzięły nauczycielki łódzkich przedszkoli: Publicznego Przedszkola Nr 3, Publicznego Przedszkola Nr 2 „Tęczowego Przedszkola”, Publicznego Przedszkola Nr 7 „Pod Zielonym Semaforem” oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Zduńskiej Woli.

 

KONFERENCJA 10.II.14

 

M. Dąbek – dyrektor PM Nr 208 w Łodzi – założyciel i główny koordynator Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych

 

Tematyka Konferencji objęła zagadnienia działalności Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska”, zasady przyznawania certyfikatów I i II stopnia w Programie „Szkoły dla Ekorozwoju”, kryteria oceny składanych projektów, wreszcie prezentację przykładów dobrych praktyk nauczycielskich przedszkoli i szkół certyfikowanych w zakresie „Szkoły dla Ekorozwoju”. Koordynator regionalny Programu, Pani Julita Skulimowska – Wilk, poprosiła o zaprezentowanie metod pracy i sposobów działań w obszarze edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży trzy certyfikowane placówki, jako przykłady dobrych praktyk nauczycielskich. Były to placówki: Przedszkole Miejskie Nr 208 w Łodzi reprezentowane przez Panie Małgorzatę Dąbek i Jolantę Gwóźdź – koordynatorki Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi, Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli reprezentowany przez Panie Martę Płuszyńską i Anetę Piontek – koordynatorki Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych Powiatu Zduńskowolskiego oraz Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka w Łodzi.

 

KONF 1

M. Płuszuńska i A. Piontek

 

Panie Marta Płuszyńska i Aneta Piontek zaprezentowały podczas Konferencji stosowane przez siebie na polu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych intelektualnie, metody pracy i sposoby realizacji działań edukacyjnych. Dzieliły się doświadczeniami zdobytymi w pracy w łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych, gdzie reprezentują Zespół Szkół, jak również doświadczeniami zdobywanymi jako koordynatorki Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych Powiatu Zduńskowolskiego, której Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej przewodniczy. Omówiły praktyki stosowane przez nie w edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, które w październiku 2013 roku zostały wyróżnione i nagrodzone krajowym certyfikatem „Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej” przez Fundację „Partnerstwo dla Środowiska” z siedzibą w Krakowie.

 

KONF 3

 Przedstawicielki Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych

 

Konferencja była spotkaniem nauczycieli związanych z edukacją ekologiczną, ale również tych, którzy dopiero zaczynają działać w tym obszarze. Nie brakowało więc pytań i cennych odpowiedzi, wskazówek, rad i wymiany doświadczeń. Nawiązało się również wiele nowych znajomości, które miejmy nadzieję, zaowocują coraz szerszą współpracą między placówkami województwa łódzkiego w obszarze edukacji ekologicznej.

 

 

mgr Marta Płuszyńska i mgr Aneta Piontek

 

Na podstawie nadesłanego z PM Nr 208 w Łodzi tekstu i zdjęć

informację zredagował  Włodzisław KuzitowiczKomentarze niedostępne