Wczoraj na stronie Plandaltonski.pl Anna i Robert Sowińscy zamieścili kolejny podkast, który umacnia naszą wiarę w tezę, iż odnowa polskiej edukacji nie dokona się w gabinetach ministerialnych, lecz w w oddolnych inicjatywach światłych i pełnych wiary w to co robią nauczycieli. Bez względu na to gdzie to robią.

 

 

Foto: www.facebook.com/agnieszka.jastrzebska

 

Agnieszka Jastrzębska

 

 

Oto zapowiedź o czym była ta rozmowa:

 

Do dzisiejszego odcinka zaprosiliśmy wspaniałą nauczycielkę ale i założycielkę Stowarzyszenia NOESIS. Agnieszka Jastrzębska to magister fizyki i psychologii, terapeuta systemowy, oligofrenopedagog. Posiada dwudziestoletni staż pracy w zawodzie nauczyciela, duże doświadczenie w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zaburzone zachowanie) jako nauczyciel i terapeuta, oraz pracy z uczniem zdolnym. Na lekcjach fizyki stosuje nowoczesne i twórcze metody nauczania . Posiada – jako jeden z dwóch nauczycieli w Polsce – certyfikat uprawniający do prowadzenia lekcji zgodnie z modelem 4MAT, którego autorem jest Bernice McCarthy. Autor innowacji pedagogicznej nowego modelu lekcji 4ALL opartego na cyklu Kolba, 4MAT i TOC dostosowanego do polskiego systemu.

 

Współpracując z uczelniami, prowadzi badania związane z efektywnym nauczaniem, dowodzące skuteczności stosowania narzędzi metapoznawczych, uczenia przez doświadczenie w osiąganiu przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wynikami swej pracy dzieli się chętnie, prowadząc szkolenia dla nauczycieli. Więcej o metodach pracy Agnieszki Jastrzębskiej – TUTAJ

 

Prezentacja jak wykorzystać metodę 4ALL na lekcji fizyki, czyli jak angażować młodych odkrywców –  TUTAJ

 

 

Podkast – „Metafizyka”, czyli jak angażować młodych odkrywców – rozmowa z Agnieszką Jastrzębską – TUTAJ

 

 

Źródło: www.plandaltonski.plZostaw odpowiedź