Na „Portalu Samorządowym” zamieszczono wczoraj (27 marca 2024r.) tekst, informujący o przygotowywanych nowych przepisach, adresowanych, m.in. do uczniów i absolwentów klas mundurowych. Oto jego obszerne fragmenty i link do pełnej wersji:

 

 

                                        Kadrowa dziura w policji. Rząd chce ją łatać uczniami

 

                                                                                  […]

 

Foto: zsp1.siedlce.pl

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o policji, ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

Tworzenie w szkołach ponadpodstawowych oddziałów o profilu mundurowym

 

Celem proponowanych zmian jest zwiększenie efektywności postępowań kwalifikacyjnych do służby w policji oraz stworzenie możliwości pozyskania do niej jak największej liczby kandydatów.

 

 „Zaproponowane rozwiązania mają charakter systemowy i dotyczą bezpośrednio postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego w stosunku do kandydatów do służby, ale również uczniów szkół ponadpodstawowych będących potencjalnymi kandydatami do podjęcia służby w formacji mundurowej” – pisze MSWiA.

 

Projekt przewiduje przyjęcie kompleksowych rozwiązań dotyczących tworzenia w szkołach ponadpodstawowych oddziałów o profilu mundurowym, a dla absolwentów tych szkół z stworzenie odrębnej ścieżki postępowania kwalifikacyjnego. Ma także uprościć powrót do służby byłych funkcjonariuszy policji, posiadających odpowiednie kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie, […]

 

Nowe przepisy mają zapewnić systemowe rozwiązania

 

Zmiany obejmujące kandydatów – absolwentów szkół ponadpodstawowych kończących oddziały o profilu mundurowym, mają pozwolić na skrócenie postępowania kwalifikacyjnego i przeniesienie jednego z etapów tego postępowania (test sprawności fizycznej) na poziom szkoły ponadpodstawowej, w której zostaną utworzone oddziały o profilu mundurowym. […]

 

Nowelizacji podlegają też  przepisy ustaw Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które są powiązane ze zmianami, jakie zostały zaproponowane w ustawie o policji. Nowe przepisy mają zapewnić systemowe rozwiązanie w zakresie tworzenia w szkołach ponadpodstawowych oddziałów o profilu mundurowym, które będą realizowały program przygotowujący do podjęcia służby w policji.

 

 

Cały tekst „Kadrowa dziura w policji. Rząd chce ją łatać uczniami”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 Zostaw odpowiedź