Foto: www.uml.lodz.pl

Konferencja prasowa wiceprezydenta Tomasza Treli

 

 

Na oficjalnej stronie UMŁ zamieszczono dziś poniższe informacje:

 

Łódzki samorząd zaskarży opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zdaniem władz miasta kurator opiniując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nowej sieci szkół mógł przekroczyć swoje kompetencje. Wiceprezydent Tomasz Trela złożył też wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, która decyzją przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi odbędzie się w środę 29 marca o godz. 11:00 w Dużej Sali Obrad.

 

Ze zdumieniem przyjąłem opinię kuratora, ponieważ zza biurka podważa on kompromis wypracowany przez miasto z całym środowiskiem zainteresowanym reformąpowiedział Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. – Rozmawiałem już z dyrektorami wszystkich szkół, których miały dotyczyć zmiany, wyjaśniłem nasze stanowisko, jestem też gotowy na spotkania z nauczycielami i rodzicami jeśli będzie to potrzebne.

 

W swojej opinii Łódzki Kurator Oświaty za niezgodny z nową ustawą uznał projekt o utworzeniu nowego dwujęzycznego liceum nr 11, wskazał także nowe szkoły podstawowe, które miasto powinno utworzyć. Zdaniem prawników magistratu kurator mógł przekroczyć swoje kompetencje, ponieważ tworzenie nowych szkół należy do radnych. Zdaniem wiceprezydenta Treli kurator popełnił nie tylko błąd formalny, ale i merytoryczny – nie wziął pod uwagę danych demograficznych, które pokazują, że proponowane przez miasto 4 nowe szkoły podstawowe oraz rozbudowa szkoły na Olechowie zapewnią dzieciom odpowiednie warunki kształcenia.

 

Skierowanie wniosku do sądu oznacza, że po 1 kwietnia w Łodzi będzie obowiązywać dotychczasowa sieć szkół czyli będzie 86 szkół podstawowych, a wszystkie samodzielne gimnazja zostaną wygaszone – wyjaśnił wiceprezydent Łodzi. – Ale dotrzymam obietnicy i utworzymy wszystkie nowe szkoły, które zaplanowaliśmy w uchwale kwestionowanej przez kuratora. Zrobimy to w trybie przewidzianym przez prawo, procedura będzie dłuższa, więc nowe placówki zaczną działać od przyszłego roku.

 

Porzadek XLIV sesji RMŁ

 

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 

 

Zobacz także w TV TOYA:  Sieć szkół – do sądu.Zostaw odpowiedź