Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił właśnie konkurs na najciekawszy pomysł na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem e-podręczników zamieszczonych na platformie www.epodreczniki.pl

 

konkursepodreczniki-baner

 

Konkurs adresowany jest do nauczycieli, pracujących z uczniami na czterech poziomach edukacyjnych:

> edukacja wczesnoszkolna
> szkoły podstawowe (klasy IV-VI)
> gimnazja
> szkoły ponadgimnazjalne

 

Oto fragmenty informacji o tym konkursie, jaka ukazała się wczoraj na stronie ORE:

 

[…] Proponujemy, aby konkurs w szkole koordynowała biblioteka szkolna – zbierała pomysły zgłoszone przez uczniów i nauczycieli oraz wybrała najlepszy (na każdym poziomie realizowanym w danej szkole). Biblioteki mają pełną dowolność w organizacji tych wyborów. W szkołach bez biblioteki – akcję może prowadzić dyrektor szkoły. Kryteria oceniania podane są w Regulaminie konkursu. Projekty – pomysły na zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników również mogą mieć dowolną formę.

 


Chcemy oceniać nie tylko wartość merytoryczną pomysłu, ale także kreatywność, wykorzystanie możliwości lokalnych (np. wizyty w muzeum, kinie i innych miejscach kultury, w lesie, w parku, na boisku, a także spotkania z ciekawymi osobami itp.), proponowane metody pracy – np. praca w grupach. Wyższą ocenę można otrzymać także za zastosowanie metody projektu badawczego, opisanie pomysłu w formie scenariusza zajęć czy za atrakcyjne udokumentowanie w Internecie przebiegu realizacji pomysłu (na dowolnej stronie, w dowolnej formie – im ciekawej tym lepiej!)

 

Wybrany pomysł (lub pomysły w przypadku szkół podstawowych) szkoła wprowadza do formularza elektronicznego SIO. Dokładny link podamy na stronie konkursu. […]

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z każdej szkoły może wystartować wiele zespołów, ale każda placówka może zgłosić tylko jeden, najlepszy pomysł na każdym poziomie realizowanym w danej szkole.

 

 

Cały komunikat – TUTAJ

 

 

Źródło: www.ore.edu.plZostaw odpowiedź