Foto: www,google.pl

 

Jak poinformowano na stronie portalu oswiata.abc.com w artykule „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna lepiej dostosowana do potrzeb ucznia” – „Dobra Zmiana” dotrze wkrótce także do obszarów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszych szkołach, przedszkolach i placówkach. Oto fragmenty tego komunikatu:

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ma być lepiej dostosowana do potrzeb ucznia. Więcej osób będzie mogło skorzystać z zajęć logopedycznych, a nauczyciele większy nacisk położą na kształtowanie w podopiecznych umiejętności uczenia się.

 

Takie zmiany wprowadzić ma rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach, którego projekt opracowało MEN.

 

Zasadniczo rozporządzenie powtarza dotychczasowe rozwiązania, dostosowując je do nowego ustroju szkolnego. Wprowadzone zostanie jednak kilka zmian, takich jak choćby poszerzenie grupy uczniów, którzy mogą korzystać z zajęć logopedycznych poprzez wskazanie. […]

 

Nowością będzie także zastąpienie zajęć socjoterapeutycznych zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne,[…] Dodana zostanie także nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.

 

Cała informacja „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna lepiej dostosowana do potrzeb ucznia”TUTAJ

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

Tekst projektu nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach   –   TUTAJ

 

Komentarz do projektu – TUTAJ

 

 

Komentarz redakcji:

Eksperci MEN nie ustają w wysiłkach zmieniania wszystkiego co było w czasach gdy ich nie było… Nie tylko zlikwidowali gimnazja, zmienili podstawy programowe, zlecili wydanie nowych podręczników, ale tam gdzie nie mają pomysłu na coś nowego zmieniają choć nazwy: szkół zawodowych na branżowe, a teraz zajęcia socjoterapii na zajęcia „rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne”. Chyba już pora na napisanie rozprawy, zatytułowanej „Nazwotwórstwo jako wartość dodana tzw. reformy edukacji rządu PiS” [WK]Zostaw odpowiedź