punkts

 

Wczoraj, na blogu PUNKT S prowadzonym przez Małgorzatę Sikorską,* pojawił się post zatytułowany „Co z tymi gimnazjami?”. Oto jego początkowy fragment:

 

Likwidacja lub – jak woli minister Anna Zalewska, która mimo że jest polonistką, do znaczenia słów podchodzi dość nonszalancko – „wygaszanie” gimnazjów spowoduje bałagan organizacyjny, wygeneruje koszty, pokrzyżuje plany uczniów i rodziców, którzy myśleli już o wyborze szkoły ponadpodstawowej, a także – mimo zapewnień i zaklęć MEN – przyczyni się do zwalniania z pracy nauczycieli oraz pracowników administracyjnych likwidowanych szkół. Po co to wszystko?

 

MEN podaje pięć głównych powodów likwidacji gimnazjów. Każdy z nich jest dyskusyjny.

 

Powód pierwszy – licea, czyli „kurs przygotowawczy do egzaminy maturalnego”

 

W liście do samorządowców minister Anna Zalewska pisze: „Pragnę podkreślić, że główną przyczyną projektowanych zmian w strukturze jest diagnoza obecnego stanu liceów”. I dalej: „Warto zauważyć, że 26 z 37 rektorów szkół wyższych wyraziło negatywną ocenę przygotowania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia studiów, wskazując na zbyt krótki czas nauki w liceum ogólnokształcącym”. Z tego wynika, że gimnazja będą likwidowane niejako „przy okazji”, po to, aby wydłużyć o rok naukę w liceach. Pani minister proponuje dość zaskakujące rozumowanie przyczynowo-skutkowe: 1) diagnoza – młodzież jest nieprzygotowana do studiowania; 2) przyczyna tego stanu rzeczy – trzyletnie licea, które MEN nazywa „kursem przygotowawczym do egzaminu maturalnego”; 3) proponowane rozwiązanie – likwidacja gimnazjów.[…]

 

 

Cały tekst  –  TUTAJ

 

 

*Małgorzata Sikorska – socjolog z zawodu i zamiłowania. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się przemianami obyczajowości, przede wszystkim sferą życia rodzinnego.

 

Jest współautorką i redaktorką m.in. następujących publikacji:

> Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody (z M. Lewickim, S. Mandesem, A. Przybylską, C. Trutkowskim),

> Współczesne społeczeństwo polskie. Podręcznik akademicki (z Anną Gizą),

a także raportów:

> Ciemna strona macierzyństwa – o niepokojach współczesnych matek

> Z macierzyństwem na co dzień

i autorką książki:

> Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach.

 

 

Źróło:www.punkts.blog.polityka.plZostaw odpowiedź