Foto: www.gov.pl

 

Minister Przemysław Czarnek przemawia w dniu 19 kwietnia 2921 roku podczas inauguracji XI Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie, którego organizatorem był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie oraz ORE

 

 

Dziś na portalu OKO.press został zamieszczony tekst Magdaleny Chrzczonowicz, zatytułowany „Zniechęcanie do antykoncepcji w środku planu lekcji? Tego chce Czarnek”. Oto jego fragmenty:

 

[…] „Ze względu na konieczność podziału klasy na grupy dziewcząt i chłopców przy realizacji niektórych tematów oraz ze wzgleędu na zapewnienie młodzieży dobrowolności uczestnictwa wskazane byłoby przeprowadzanie tych zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej” – taki zapis dotyczący WDŻ zawierało rozporządzenie MEiN z 30 stycznia 2018 r., które wprowadzało nową podstawę programową.

 

Teraz minister Czarnek chce ten zapis wykreślić. Tym samym zajęcia WDŻ będą mogły być prowadzone także w środku lekcji. A są nieobowiązkowe. Na razie rozporządzenie zostało skierowane do konsultacji społecznych. Projekt rozporządzenia i wpływające opinie można śledzić TUTAJ. […]

 

W opinii nauczycieli ww. treść w podstawie programowej sprzyja rezygnacji uczniów z udziału w tych zajęciach, natomiast w przypadku uczniów, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach, niejednokrotnie wymusza oczekiwanie na nie po zakończonych lekcjach lub przychodzenie do szkoły wcześniej niż pozostali uczniowie z klasy. Usunięcie tego zalecenia nie nakłada obligatoryjnie obowiązku innego planowania rozkładu lekcji – ma na celu traktowanie zajęć wychowanie do życia w rodzinie na równi z pozostałymi zajęciami realizowanymi w szkole. […]

 

Lekcje Wychowania do Życia w Rodzinie są prowadzone w Polsce od 1999 r. Monopol na te lekcje ma jedno środowisko, powiązane z wydawnictwem Rubikon, które prowadzi portal wdz.edu.pl i wydaje jedyne dopuszczone do użytku podręczniki. To także to samo środowisko, które realizuje doroczny Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie (na którym w tym roku gościł min. Czarnek). Dzięki Czarnkowi zarówno kongres i nauczyciele WDŻ zyskuje na znaczeniu. Minister chętniej niż poprzednicy wspiera ultrakatolickie środowiska. […]

 

 

 

Cały tekst „Zniechęcanie do antykoncepcji w środku planu lekcji? Tego chce Czarnek” – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.oko.press

 Zostaw odpowiedź