Oto jak wczoraj lokalna – krakowska – stacja TVP3  zmontowała minireportaż, informujący o rozpoczęciu XII Kongresu Zarządzania Oświatą:

 

Notka, zamieszczona pod ekranem pokazującym relację:

 

W Krakowie rozpoczął się XII Kongres Zarządzania Oświatą. Uczestniczą w nim dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty, urzędnicy samorządowi i przedstawiciele rodziców. To także ważne spotkanie eksperckie osób zarządzających oświatą na poziomie lokalnym i państwowym.

 

Reportaż „Rozpoczął się XII Kongres Zarządzania Oświatą”  –  TUTAJ

 

 

 

 

Przerwa na kawę jest także ważnym elementem kongresu. Służy także do spotkań z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami, nawiązywania nowych znajomości i wymiany myśli.

 

 

Monifotoreportaż z  wczorajszych (wybranych) wykładów i warsztatów

 

 

Podczas gdy w dużej auli trwał wykład dr hab. Jacka Pyżalskiego  – w  małej sali trwał warsztat, prowadzony przez Beatę i Bolesława Kotlińskich z wrocławskiej „Strefy Potencjału”,  na temat: „Sytuacje konfliktowe w szkole”.

 

 

 

Uczestnicy dyskusjo panelowej na temat „Teoretyczne i praktyczne problemy w edukacji przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem nowych technologii”, który  moderował  Jan Wróbel , znany głównie jako redaktor w Radiu TOK FM, ale co dla tej roli na Kongresie ważne,  były wieloletni  dyrektor I Społecznego Liceum „Bednarska”.  Dyskutowano wokół takich problemów:

 

Czy realne oraz opłacalne jest wyposażanie placówek oświatowych w kosztowne technologie, które w szybkim tempie ulegają dezaktualizacji? Czy komputer, kalkulator lub tablet uczą czy wyręczają ucznia? Jakie kompetencje w zakresie użytkowania poszczególnych rozwiązań są potrzebne na kolejnych etapach edukacji i w którym momencie uczeń powinien je nabyć?

 

 

 

 

Marek Lecko – Akademia Umiejętności Foucault poprowadził wykład nt. „Alternatywy 4 lub cztery sposoby na efektywną komunikacje z pokoleniem X, Y, Z w szkole”  – w jaki sposób ludzie chcą się komunikować i co im przeszkadza, – rozpoznawanie osobistego stylu komunikacji w sytuacjach trudnych i łatwych, – zmiany pokoleniowe i demograficzne i ich wpływ na narzędzia efektywnej komunikacji, – modele komunikowania się i błędy poznawcze w podejmowaniu dobrych decyzji.

 

 

 

 

Dr Beata Master z  Collegium Wratislaviense wygłosiła  wykład, zat. „Tutoring kaiery, czyli o tym, jak uczeń e szkole może odkryć ścieżkę rozwojową lub zawodową”. Oto jrgo główne tezy:

 

Co zrobić, aby kontakt ucznia z nauczycielem danego przedmiotu stwarzał możliwość tworzenia ścieżki kariery ucznia w oparciu o jego mocne strony potencjał? I w wreszcie, jak to zrobić, aby nauczyciel inspirował uczniów do podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie. Jak skutecznie pomagać uczniom w tworzeniu ich ścieżek rozwoju.

 

 

 

Wszystkie zdjęcia pochodzą z oficjalnej  strony  OSKKO

 

 

Wykorzystując materiały dostępne w Internecie

opracował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź