Foto: Bogusław Olejniczak

 

Dużą Aulę Auditorium Maximum UJ wypełnili uczestnicy rozpoczętego już Kongresu

 

 

Foto: Bogusław Olejniczak

 

Otwarcia  XII Kongresu Zarządzania Oświatą dokonała Ewa Halska – Prezes Zarządu OSKKO

 

 

Foto: Bogusław Olejniczak

 

Przemawia Marek Pleśniar  – dyrektor biura OSKKO

 

 

Foto: Bogusław Olejniczak

 

 

Foto: Bogusław Olejniczak

 

Swój wykład „Co warto diagnozować w szkole, placówce” wygłosił już –  w swoim, tak lubianym przez słuchaczy stylu – prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski.

c.d.n.Zostaw odpowiedź