1

Foto. Krzysztof Białoskórski

 

 

RELACJA KOMPILACJA

 

 

Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości to temat przewodni XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbyła się dziś w Sejmie RP. Posiedzenie zakończyło się podjęciem wspólnej uchwały. Obrady otworzył marszałek Marek Kuchciński. […]

 

 3

Foto. Krzysztof Białoskórski

 

 

Młodych polityków powitała też minister Edukacji narodowej Anna Zalewska. – Chcemy, razem z waszymi rodzicami, byście byli obywatelami Polski, Europy i świata. Żebyście świetnie znali matematykę, bo bez niej nie ma XXI w., informatykę, język obcy, ale również  polską literaturę. (…) Chcemy też abyście znali swoją historię, bo wtedy czujecie się ważni, dumni i bezpieczni, potraficie rozmawiać z rodzicami i dziadkami – powiedziała minister edukacji narodowej. Mówiąc o zmianach w systemie edukacji Anna Zalewska zaznaczyła, że muszą być one dostosowane do dzieci – najważniejszego elementu tego sytemu. Podkreśliła również potrzebę budowania odpowiedzialnych i partnerskich relacji z młodzieżą.

 

 

 

4

Foto. Krzysztof Białoskórski

 

 

O konieczności egzekwowania przez dzieci prawa do wyrażania własnego zdania mówił też Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Podkreślał, że jest ono konieczne do budowania dobrych relacji międzypokoleniowych. Nawiązując do tematu przewodniego XXII sesji SDiM Marek Michalak zaznaczył, że warto pamiętać o przesłaniu, które zostawił nam Janusz Korczak. – Formułując prawa dziecka w czasach kiedy były one fundamentalnie łamane (…) Janusz Korczak upomniał się o prawo dzieci do wyrażania własnego zdania i wskazał jako fundament prawo każdego człowieka do szacunku. Bez względu na to skąd jest, ile ma lat, jakie ma pochodzenie i biografię – mówił rzecznik praw dziecka.[…]

 

 

 2a

Foto. Krzysztof Białoskórski

 

Dzisiejsze obrady, pod okiem członków Prezydium Sejmu, prowadzili marszałkowie juniorzy: Jakub Żebrowski (z Zespołu Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko w Łodzi) , Kacper Szymczak (z Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie)  oraz Igor Żarnowski (z II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu).[…]

 

 

Głównym organizatorem XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży była Kancelaria Sejmu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

 

Oto tekst przyjętej przez młodych posłów Uchwały XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie miejsc pamięci – materialnego świadectwa wydarzeń istotnych dla lokalnej i narodowej tożsamości oraz w sprawie powołania kadencyjnego Sejmu Dzieci i Młodzieży  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.sejm.gov.pl

 

 

 

Fragment relacji zamieszczonej na oficjalnej stronie Rzecznika Praw Dziecka

 

Młodzi ludzie chcą być słuchani, chcą, żeby dorośli prowadzili z nimi dialog, a nie wyłącznie nakazywali co mają robić. 1 czerwca to zawsze dobra okazja, aby Wasz głos został usłyszany i zrozumianypowiedział Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka w trakcie XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

 

 

Rzecznik corocznie, od 8 lat bierze udział w obradach SDiM. – Nie może mnie tu zabraknąć z prostego powodu. Każdego dnia, z listów, maili, telefonów czy spotkań słyszę od dzieci i młodzieży, że chcą być wysłuchani, chcą mieć możliwość wyrażenia własnej opinii. To jest Wasz, dzień, więc my dorośli powinniśmy szczególnie uważnie słuchać, choć życzyłbym Wam, żeby ta uwaga była poświęcana również co dzień – podkreślał.[…]

 

 

Na stronie RPD znajduje się wideorelacja z Wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka podczas XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

 

Źródło: brpd.gov.pl

 

 

 

Fragment relacji zamieszczonej na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny, którego celem jest kształtowanie postaw obywatelskich, szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych.

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja izby wzorowana jest na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Debata plenarna oraz poprzedzające ją prace komisji odbywają się według wcześniej uchwalonej ordynacji wyborczej oraz Regulaminu Sejmu Dzieci i Młodzieży.

 

 

Do projektu zgłosiło się 626 dwuosobowych zespołów. Uczniowie z zespołów, które przedstawiły i zrealizowały najbardziej interesujące plany działań, zostali zaproszeni do wzięcia udziału w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży. […]

 

 

[ Relacja zawiera także wideorejestrację konferencji prasowej, na której wystąpiła min. Zalewska z młodzieżowymi Marszałkami Sejmu Dzieci i Młodzieży ]

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

 

Ale…  Ale proponujemy także zapoznanie się z wideorejestracją wystąpienia jednej z młodzieżowych posłanek: Karoliny Wójcickiej z  II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu  –  www.youtube.com

 

 

Wykaz imienny  posłów, którzy zakwalifikowali się do uczestniczenia w XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży  –  dwuosobowe zespoły z jednej szkoły  –  w podziale na województwa  –  TUTAJZostaw odpowiedź