Dziś zakończył swe prace X Kongres Zarządzania Oświatą, zorganizowany w Centrum Konferencyjnym Politechniki Wrocławskiej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Na obszerniejszą relację z jego przebiegu muszą czytelnicy jeszcze poczekać. Dziś jedynie – symboliczne – dwa zdjęcia z krótkim opisem:

 

 

Berdzikowa

 

Ostatnim punktem pierwszego dnia Kongresu (dopiero od godz. 18:40) było spotkanie z Joanną Berdzik – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Oto ilu uczestników Kongresu uznało, że interesuje ich wysłuchanie tego, co miała im ona do powiedzenia, także odpowiadając na szereg pytań, jakie zadawali ci, których różne problemy  codzien- ności edukacyjnej polskich szkół na tyle zirytowały, że nie bacząc na kontekst „kalendarzowo-polityczny” tego spotkania, zdecydowali się na ich wygłoszenie.

 

 

Pyżalski 2

 

Oto ilu słuchaczy zgromadził, już trzeci*/ na tym Kongresie, wykład dra hab. prof. UAM J. Pyżalskiego, który na żądanie słuchaczy organizatorzy wprowadzili (dodatkowo) do harmonogramu drugiego dnia Kongresu (w godz. 17:30 – 19:00 z „poślizgiem”). Ten „serial”, oficjalnie zatytułowany Co działa kiedy nic nie działa – o trudnych zachowaniach w szkole”, dotyczył problemu przemocy rówieśniczej, zwanej modnie bullyingiem.

 

*/ Drugie spotkanie z dr J. Pyżalskim, także z woli uczestników, odbyło się jeszcze pierwszego dnia, od 17;30 do 18:30. Pierwszy wykad zainaugurował kongresowe spotkania w czasie 14:50 – 15:50)

 

Tak się złożyło, że 23 września opublikowano na stronie IBE informację o wynikach badania, zatytułowanego „Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w polskich szkołach” które przeprowadzono na próbie 10 993 uczniów z 555 klas i wśród ponad 5 tys. wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, pozostałych nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

 

Śmiem twierdzić, że proste, dostępne każdemu nauczycielowi, sposoby pracy z uczniami, dzięki którym można efektywnie zapobiegać tym szkodliwym zjawiskom już na etapie zaistnienia sytuacji potencjalnie generujących ostracyzm i przemoc rówieśniczą, o jakich opowiadał językiem praktyka dr Pyżalski pomoże jego słuchaczom o wiele skuteczniej, niż owe drogie badania, jakie przeprowadzono w IBE. Tym nie mniej warto zapoznać się z ich wynikami.

 

 

Wkrótce więcej zdjęć i relacji z X Kongresu Zarządzania Oświatą.
Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź