Obserwatorium Edukacji” skorzystało z otrzymanego zaproszenia i uczestniczyło w uroczystych obchodach 95 rocznicy powstania szkoły, której prawowitą spadkobierczynią jest dzisiejsza Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej, mająca od 41 lat swą siedzibę w budynku przy ul. Karolewskiej 30. Jak nietrudno się domyśleć, w okresie owych 95 lat szkoła, zachowując przez cały czas charakter szkoły specjalnej, wielokrotnie zmieniała nie tylko swą siedzibę, ale i nazwę. Z jej bogatą historią można zapoznać się TUTAJ

 

 

 

W tej części obchodów Jubileuszu, której byliśmy uczestnikami, a która po godz. 14-ej rozpoczęła się w szkolnej sali widowiskowej, uczestniczyli przede wszystkim jej aktualni i byli nauczyciele i pracownicy, liczni zaproszeni goście – w tym senator RP Artur Dunin, przedstawiciele Władz Miasta, Kuratorium Oświaty i placówek doskonalenia nauczycieli, licznych instytucji i stowarzyszeń współpracujących ze szkołą, sponsorów, dzięki którym możliwe było zorganizowanie tych obchodów, a także rodzice uczniów szkoły-jubilatki.

 

 

Przybyłych gości powitał jej dyrektor – Pan Sebastian Zieliński, który w swym wystąpieniu powiedział m.in.: „Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w naszej szkole najważniejszy jest uczeń, uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczeń z niepełnosprawnością. Duszą szkoły są nauczyciele i specjaliści, natomiast dumą są absolwenci.[…] Szczególne podziękowania kieruję do wspaniałych pedagogów, którzy tworzyli historię szkoły, do tych którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością, […] Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku pierwszych dyrektorów […]. pierwszych nauczycieli […], Nie sposób wymienić wszystkich, dlatego składam wyrazy uznania dla wszystkich byłych, ale też obecnych pedagogów, pracowników szkoły, dla wszystkich rodziców, absolwentów – za wszystko, co powstawało, powstaje, za wspólne działania dla dobra uczniów, szkoły i ca,ego środowiska lokalnego.[…]”

 

 

Jaki pierwszy z grona obecnych na uroczystości gości honorowych zabrał głos Senator RP Artur Dunin, który w krótkim wystąpieniu podziękował nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za ich pracę na rzecz dzieci i wręczył dyrektorowi Zielińskiemu bukiet kwiatów.

 

 

Po Panu Senatorze występowało jeszcze wielu VIP-ów lub osób je reprezentujących, a końcowym elementem tej części uroczystości było zbiorowe wyjście dyrektorów „bratnich” szkół z Łodzi, ale nie tylko, którzy na ręce Pana Dyrektora Zielińskiego składali gratulacje takiego pięknego jubileuszu szkoły i wręczali kwiaty i okolicznościowe prezenty.

 

 

W drugiej części tego spotkania zebrani na widowni goście mogli obejrzeć i oklaskiwać występy artystyczne uczniów szkoły-jubilatki.

 

 

Na scenie młodzi aktorzy zademonstrowali minispektakl, osnuty na motywach baśni braci Grimm „Jaś i Małgosia”.

 

 

 

Były także występy wokalne i baletowe. Z powodu bardzo złego oświetlenia sceny brak zdjęć , ilustrujących ten ostatni występ.

 

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź