17 listopada 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Marszałków województw: warmińsko-mazurskiego, śląskiego i łódzkiego, w sprawie dużej ilości zatruć substancjami psychoaktywnymi, tzw. dopalaczami na terenie ich województw.

 

Rzecznik z zaniepokojeniem przyjął informację Konsultanta Krajowego w dziedzinie Toksykologii Klinicznej, z której wynika, że w 2013 r. do Ośrodka Kontroli Zatruć – Warszawa w Halinowie zgłoszonych zostało łącznie 1079 przypadków podejrzeń zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi, w tym 468 zgłoszeń dotyczyło dzieci i młodzieży do 18 roku życia. W I półroczu 2014 r. tej grupy wiekowej dotyczyło 384 zgłoszeń.

 

Analizując wskaźniki interwencji medycznych w przypadku podejrzenia zatrucia tzw. dopalaczami na 100 tys. osób w obrębie grup populacyjnych, w 2013 r. najwyższy wskaźnik obserwowany był w podgrupie 13 – 15 lat i wynosił 89,61/100 tys. na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, 24,90/100 tys. na terenie województwa śląskiego i 20,76/100 tys. ma terenie województwa łódzkiego. Najwyższy wskaźnik dla podgrupy 16 – 18 lat wystąpił w województwie łódzkim i wynosił 83,31/100 tys. W skali całego kraju, wskaźnik ten na 100 tys. mieszkańców grupy populacyjnej 13 – 15 lat wyniósł 11,34, a dla grupy populacyjnej 16 – 18 lat wyniósł 24,04.

 

Ponieważ na terenach tych województw utrzymuje się wysokie zainteresowanie substancjami psychoaktywnymi, a wskaźniki interwencji medycznych w przypadku podejrzenia zatrucia tymi substancjami w wymienionych są tam znacząco wyższe od wskaźnika krajowego, Rzecznik wystąpił o dokonanie analizy przedstawionego zagadnienia oraz podjęcie działań, których następstwem będzie zmniejszenie liczby zatruć „dopalaczami” wśród dzieci i młodzieży.

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

 

Źródło: wwwbrpd.gov.pl

 

 

Przeczytaj także artykuły na temat dopalaczy w Łodzi:

 

„ONET WIADOMOŚCI” – Dopalacze ciągle obecne na łódzkim rynku?

 

W tym roku na oddział toksykologiczny w Łodzi trafiło ponad dwieście osób pod wpływem tak zwanych dopalaczy. Większość z tych substancji nie została zidentyfikowana. Najmłodszy pacjent miał 15 lat, najstarszy 39.

 

Cały artykuł TUTAJ

 

 

„Dziennik Łódzki” – Dopalacze w Łodzi w sklepach „wszystko po 5 złotych

 

Problem dopalaczy nie zniknął wraz z zakazem handlu. Tylko w tym roku inspektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi zamknęli dwa sklepy, w których sprzedawano dopalacze. W ciągu ostatnich trzech miesięcy mieli aż dziewięć takich akcji. Codziennie na toksykologię trafiają osoby, które zażyły dopalacze.

 

Cały artykuł TUTAJZostaw odpowiedź