Dzisiaj, w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, odbyła się gala II edycji konkursu „Pracodawca kreujący i wspierający edukację”, którego laureaci otrzymują statuetki „Łódzkich Łabędzi”. Wyróżnienia wręczano w dwóch kategoriach: przedsiębiorstw zatrudniających do 50 osób i powyżej 50 osób. Konkurs został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Łodzi przy współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

Łódzkie Łabędzie

 

 

Spośród przedsiębiorstw zatrudniających do 50 osób „Pracodawcami Kreującymi i Wspierającymi Edukację 2013” zostali:

 

  • Firma Polskie Stowarzyszenie Dekarzy – Oddział Łódzki (I miejsce),
  • Kuczka Józef Sp.j. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe (II miejsce),
  • Centovini Polska Spółka z o.o. (III miejsce).

 

Pozostali nominowani do nagrody to:

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o., „Alex” Paweł Leńczuk, Chint Poland Sp. z o.o., Tłokiński Spółka Jawna.

 

 

Zwycięzcami w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób zostali:

 

  • BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. (I miejsce),
  • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (II miejsce),
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (III miejsce).

 

Pozostali nominowani to:

„Ariadna” S.A. Fabryka Nici, Dalkia Łódź S.A., Dell Product Polska Sp. z o.o., Festo Sp. z o.o., „Galmet Sp. z o.o.” Sp. K., Inter Cars S.A., Mitsubishi Electric Europe B.V. – Oddział w Polsce, Procter&Gamble Gillette Poland International Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Polexim Gmbh Sp. z o.o.

 

  • Nagrodę specjalną za kreowanie i wspieranie szkolnego systemu edukacji w skali kraju otrzymała firma Mitsubishi Electric Europe B.V. – Oddział w Polsce.

 

Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.

 

 

Wybierając laureatów, komisja konkursowa brała pod uwagę wymierne efekty działań pracodawców na rzecz kreowania i wspierania szkolnego systemu edukacji, między innymi: opracowane materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli wspomagające proces kształcenia, inwestycje w bazę techniczno-badawczą szkół, organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów, wsparcie finansowe działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, prezentacje nowoczesnych technologii i technik pracy.

 

Źródło: www.lodz.uw.gov.pl

 

Informację o gali wręczenia „Łódzkich Łabędzi” zamieściła także TV TOYA w swych <Wydarzeniach>Komentarze niedostępne