forum-edukacji-2016

Foto:  www.targikielce.pl

 

W dniach od 5 do 7 października odbyło się w Kielcach Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji, jako impreza towarzysząca Targom Edukacyjnym.

 

 

Łódzki Kurator Oświaty spotkał się we wtorek z dyrektorami szkół wyróżnionych podczas Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji z woj. łódzkiego. Były to: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi oraz Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu.  Kryteriami nominacji do tych wyróżnień były: wprowadzenie innowacji pedagogicznych oraz sposób organizacji kształcenia zawodowego. Kurator pogratulował im sukcesu oraz wręczył dyplomy i nagrody. Oto co na stronie łódzkiego kuratorium można przeczytać o tych szkołach (fragment):

 

To placówki wyróżniające się na edukacyjnej mapie województwa łódzkiego. Stosują innowacyjne metody kształcenia i wychowania, mają świetnie wyposażone pracownie oraz współpracują z lokalnymi przedsiębiorcami umożliwiając uczniom doskonalenie kwalifikacji w zawodach gwarantujących znalezienie pracy. Ich wyniki zostały dostrzeżone przez organizatorów Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji, które odbyło się w ubiegłym miesiącu w Kielcach.[…]

 

4_433

Od lewej – dyrektorzy nagrodzonych szkół: Andrzej Żelasko (dyr. ZSS w Łodzi), Agnieszka Nagoda-Gębic (dyr. ZSP w Kleszczowie), Elżbieta Urbańska-Golec (dyr. ZS nr 1 w Wieluniu) oraz Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski i Wicekurator Elżbieta Ratyńska

 

Technikum Nowoczesnych Technologii wchodzące w skład ZSP w Kleszczowie zajęło pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw 2016 pod względem wyników egzaminów maturalnych oraz egzaminów zawodowych. W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne: ”Wiem jak pomagać” oraz „Chce być nauczycielem, chcę być trenerem” (zaopiniowane pozytywnie przez Kuratorium Oświaty w lipcu 2014 r.) oraz innowacyjne działanie wychowawcze (lata 2010-2016) min. poprzez projekt „Licealista w przedszkolu” i ogólnopolski konkurs „Od ignoranta do eleganta” objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi może pochwalić się nowoczesnymi warsztatami szkolnymi oraz ścisłą współpracą ze znanymi firmami branży motoryzacyjnej. W szkole w formie eksperymentu pedagogicznego realizowane jest także kształcenie w zawodach technik mechatronik pojazdów samochodowych oraz technik naprawy nadwozi pojazdów samochodowych.

 

W Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu realizowane są dwie innowacje kierunkowe – finanse i bankowość dla technika ekonomisty oraz obsługa nieruchomości dla technika budownictwa. Ponadto kształcenie w zawodzie technik-logistyk w części teoretyczno-zawodowej prowadzone jest w ramach kolejnej innowacji pod nazwą „Wirtualne laboratoria”.

 

Źródło: www.kuratorium.lodz.plZostaw odpowiedź