Na portalu Bankier.pl  zamieszczono dzisiaj (31 maja 2022 r.) taką oto informację:

 

Cyberbezpieczne szkoły. Szkolenie specjalistów zacznie się już od liceum

 

W 16 szkołach ponadpodstawowych w Polsce mają powstać klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie”. W ten sposób Ministerstwo Obrony Narodowej chce pozyskać specjalistów, których brakuje na rynku pracy. […]

 

W tym eksperymentalnym projekcie mają wziąć udział szkoły, które stawiają na wysoką jakość kształcenia. Niezbędne do tego jest spełnienie kilku formalnych kryteriów, tj. prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa wpisanej w statucie szkoły, posiadanie klasy realizującej program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym czy uzyskanie odpowiedniej średniej wyników z matur z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat.

 

Screen z relacji filmowej [www.portalsamorzadowy.pl]

 

 

W każdym województwie jest klasa pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, przy finansowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej, realizująca działania czy programy z cyberbezpieczeństwa. Zwiększyliśmy liczbę studentów na wojskowych uczelniach, w tym w Akademii Technicznej czy Akademii Marynarki Wojennej na wydziałach związanych z cyberbezpieczeństwem – mówi gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, cytowany przez Portal Samorządowy.

 

Innym rozwiązaniem testowanym przez MON, a które z założenia ma zaspokoić zapotrzebowanie na specjalistów, jest Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów w Warszawie, które ma przygotowywać absolwentów do kontynuacji nauki na uczelniach wojskowych.

 

 

 

Źródło: www.bankier.pl

 

 

x            x           x

 

 

Więcej na ten sam temat:

 


Portal Samorządowy” – Szkolą przyszłych cyberżołnierzy. Polska ich potrzebuje, jak nigdy dotąd  –  TUTAJ

 Zostaw odpowiedź