Cztery radne, należące do niedawno utworzonego przez „zbuntowanych”, teraz już byłych, członków Platformy Obywatelskiej Klubu „Łódź 2020″: Joanna Kopcińska, Wiesława Zewald, Grażyna Gumińska oraz Marta Grzeszczyk zwróciły uwagę na niedostateczne przygotowanie wielu szkół podstawowych do przyjęcia sześciolatków w przyszłym roku szkolnym. Jak poinformowały, podczas wspólnych dyżurów zgłaszali się do nich zaniepokojeni rodzice dzieci, którzy przekazywali swoje wątpliwości. Dlatego postanowiły odwiedzić 12 wskazanych przez nich szkół podstawowych. Oto informacja o tym, zamieszczona na stronie Urzędu Miasta Łodzi:

 

Radne zwracały uwagę na konkretne zapotrzebowania szkół – w wielu z nich brakuje ławek przystosowanych dla najmłodszych dzieci, krzesełek, pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych, czy też potrzebne jest odmalowanie sal. – Nasze wizytacje pokazały, z jakimi potrzebami borykają się te placówki – mówiła W. Zewald. J. Kopcińska zwracała także uwagę, że są szkoły, w których łączone są funkcje świetlicy i jadalni. – W naszej ocenie te pomieszczenia powinny być rozdzielone, aby zapewnić najmłodszym nie tylko komfort nauki, ale również poczucie bezpieczeństwa – dodawała.

 

Będziemy wnioskować o przeznaczenie z budżetu Miasta 120 tys. zł na niezbędne doposażenie na przyjęcie sześciolatków dla 12 zwizytowanych placówek.- informowała W. Zewald. Jeśli będą dalsze zgłoszenia od rodziców, radne zapowiedziały, że odwiedzą też inne szkoły podstawowe. Zdaniem G. Gumińskiej „przeprowadzane w Łodzi termomodernizacje szkół rozwiązują problemy na zewnątrz budynków, takie jak wymiana okien, docieplenie, wymiana dachów czy instalacji grzewczych, ale wewnątrz budynek jest w takim samym stanie technicznym„.

 

Skupiłyśmy na się potrzebach 6-latków, ale w szkołach są ogromne potrzeby remontowe. 4 mln zł przeznaczone w budżecie Miasta na 2014 rok na bieżące remonty, to mikroskala potrzeb – zaznaczała G. Gumińska, natomiast J. Kopcińska dodawała, że w wielu szkołach, to rodzice dzieci finansują potrzeby remontowe albo wspomagane są one przez Rady Osiedli.

 

W. Zewald informowała również, że jedynie 64,7% łódzkich nauczycieli ma przygotowanie do sprawowania funkcji opiekuńczej na świetlicy szkolnej. – To najważniejsze zadanie, jakie będzie musiała przejąć szkoła, jeżeli chodzi o najmłodsze dzieci, dlatego zawnioskowałam do Kuratora Oświaty o to, aby w przyszłorocznych grantach zechciał umieścić bezpłatny kurs dla nauczycieli, tak aby mogli tę funkcję opiekuńczo-wychowawczą sprawować, będąc do tego odpowiednio przygotowanymi – mówiła przewodnicząca Komisji Edukacji.

 

Opinie radnych wspierały mamy dzieci, które szukając możliwości doposażenia szkól, tak by przyjęły małe, 6-letnie dzieci w przyzwoicie i bezpiecznie wyposażonych salach. dotarły z tym problemem do radnych. – Teraz dość często rodziny dzieci remontują sale, przynoszą rozmaite mebelki, by dzieci miały przy czym siedzieć a sale przypominają składziki mebli – podkreślały mamy.

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 

 

O konferencji radnych Klubu „Polska 2010” poinformowała także TV TOYA:Komentarze niedostępne