Dzisiaj ogłoszone zostały wyniki kolejnego, już XVI Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych,  przygotowy- wanego przez miesięcznik „Perspektywy”. Także dzisiaj, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów zdobywcom najwyższych lokat w poszczególnych kategoriach.

 

Z  grona łódzkich liceów najwyższą – niestety dopiero 12. – pozycją zajęło I LO im. M. Kopernika, a w kategorii techników   na wysokim 8. miejscu uplasowało się w tym roku Technikum nr 10 w ZSP nr 10 im. J. Szczepanika. Przed rokiem zajmowało 16 miejsce.

 

 Lista zdobywców  trzech pierwszych miejsc i pozycje, zajmowane w pierwszej setce przez  łódzkie licea:

1.  Liceum Akademickie UMK Toruń

2.  XIII Liceum Ogólnokształcące Szczecin

3.  XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica Warszawa

12. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź

27. Publiczne LO Politechniki Łódzkiej Łódź

29. XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa Łódź

50. XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego Łódź

60. III Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki Łódź

99. IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Szczanieckiej Łódź

 

Pełna lista rankingu liceów – TUTAJ

Porównaj z rankingiem ubiegłorocznym  – TUTAJ

 

Lista zdobywców trzech pierwszych miejsc i pozycje, zajmowane w pierwszej setce  przez łódzkie technika:

1.  Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu

2.  Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie

3.  Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie

8.  Technikum nr 10 w ZSP nr 10 im. J.Szczepanika w Łodzi

57. Technikum nr 13 w ZS nr 13 im. Sybiraków w Łodzi

 

Pełna lista rankingu techników  – TUTAJ

Porównaj z rankingiem ubiegłorocznym  – TUTAJ

 

 

Źródło:  „Gazeta Wrocławska” –  www.gazetawroclawska.pl

Źródło:  „Rzeczpospolita” –  www.rp.pl

 

Więcej informacji na stronie miesięcznika „Perspektywy”Komentarze niedostępne