Źródło: www.cke.gov.pl

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiaj odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowano informację o wynikach tegorocznych egzaminów mturalnych Oto komunikat, jaki na ten temat zamieszczono na stronie MEN:

 

Matura 2020 – wyniki egzaminu w sesji głównej

 

Egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zdało 191 734 tegorocznych absolwentów liceum i technikum, co stanowi 74 proc. wszystkich zdających (259 272). Egzamin z języka polskiego zdało 92 proc. absolwentów, z matematyki 79 proc., z języka angielskiego 92 proc.

 

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym, w czerwcu 2020 roku, przystąpiło 259 272 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). […]

 

Ogółem do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie głównym (w czerwcu) przygotowano 388 różnego rodzaju arkuszy (do 25 przedmiotów) i 78 różnego rodzaju płyt (egzaminy z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki). […]

 

Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych, a tym samym otrzymało najwyższy wynik, 1 292 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, w tym m.in.: 190 osób z historii, 177 osób z języka polskiego, 110 osób z filozofii, 94 osoby z matematyki, 92 osoby z geografii, 71 osób z wiedzy o społeczeństwie.

 

98 absolwentów napisało wszystkie egzaminy na poziomie od 90 do 100 proc. punktów. 1164 osoby uzyskały od 90 do 100 proc. punktów ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej, a 2 230 osób ze wszystkich egzaminów dodatkowych.

 

Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego 8 września mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego. W tym roku takich osób jest 44 628, w tym 20 156 absolwentów liceum i 24 482 absolwentów technikum. W sumie stanowią oni grupę 17,2 proc. wszystkich zdających. Do 14 sierpnia br. muszą złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu. Oświadczenie należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja. 30 września otrzymają wyniki i świadectwa. […]

 

Pełne, zbiorcze wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym i poprawkowym, będą udostępnione 30 września 2020 r.

 

Prezentacja wyników, która była demonstrowana podczas konferencji prasowej – TUTAJ

 

 

Cały komunikat „Matura 2020 – wyniki egzaminu w sesji głównej” TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

Więcej szczegółowych informacji o wynikach tegorocznych matur można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – TUTAJ

 

Na stronie TVN24 można także zapoznać się z fragmentami relacji z tej konferencji, którą stacja ta transmitowała „na żywo” – TUTAJ

 Zostaw odpowiedź