Dzisiaj  Centralna Komisja Egzaminacyjna ujawniła wyniki sprawdzianu; swoje indywidualne wyniki poznali też uczniowie. Syntetyczne wskaźniki opublikowano na stronie MEN. Oto wybrane fragmenty tego komunikatu:

 

Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami z matematyki i polskiego – powiedział dr Marcin Smolik – dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

61% – taki średni wynik uzyskali szóstoklasiści z matematyki podczas tegorocznego ogólnopolskiego sprawdzianu; średni wynik uzyskany z polskiego to 73% a z języka angielskiego – najczęściej wybieranego przez uczniów języka obcego – to 78%. Średni wynik z języka niemieckiego to 70%., z języka rosyjskiego – 72%, z francuskiego – 74%.[…]

 

 

Wyniki tegorocznego sprawdzianu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego wymagającymi wyszukania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio (ukrytych). Z matematyki wykazali się umiejętnością opisywania części danej całości za pomocą ułamka na podstawie informacji przedstawionej graficznie. Uczniowie przystępujący do sprawdzianu z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu; w przypadku języka francuskiego uczniowie uzyskali najwyższe wyniki z części arkusza sprawdzającej znajomość funkcji językowych.

 

Sprawdzian wskazał również umiejętności, które uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej opanowali słabiej. Trudność sprawiło im zadanie z zakresu świadomości językowej sprawdzające rozpoznawanie formy przypadka wyrazu użytego w wypowiedzi. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie, które wymagało umiejętności mnożenia oraz dzielenia ułamków dziesiętnych. W języku rosyjskim i francuskim największą trudność sprawiło uczniom zadanie sprawdzające umiejętność wyszukiwania informacji szczegółowej w tekście pisanym. W języku angielskim i niemieckim najtrudniejszym dla szóstoklasistów okazało się zadanie sprawdzające umiejętność stosowania środków językowych oparte na tekście.

 

 
Przypomnijmy, że sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie przeprowadzone były w formie pisemnej. Część pierwsza zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Część druga – zadania z języka obcego nowożytnego. Do pierwszej części egzaminu przystąpiło 344 749 uczniów. 326 080 szóstoklasistów przystąpiło do sprawdzianu z języka angielskiego (94,6%), 17 998 przystąpiło do sprawdzianu z języka niemieckiego (5,2%), 501 przystąpiło do sprawdzianu z języka francuskiego, hiszpańskiego albo rosyjskiego (0,2%).

 

 
Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź