Źródło: www.publicystyka.ngo.pl

 

 

Oto fragmenty tekstu, który dzisiaj (30 sierpnia 2023 r.) był „tematem dnia”  na portalu „Prawo.pl”:

 

 

Rośnie popularność szkół niepublicznych, ale ich dyrektorzy niezbyt optymistycznie

oceniają sytuację w oświacie

 

[…]

 

W ramach najnowszej edycji „Barometru Edukacji Niepublicznej”, dwóch na trzech respondentów (63,4 proc.) uznało, sytuacja oświaty jest „zdecydowanie zła” lub „raczej zła”. Odmiennego zdania było 10,9 proc. ankietowanych dyrektorów szkół niepublicznych. Uzasadniając swoje negatywne oceny, badani dyrektorzy wskazywali przede wszystkim na deficyty kadrowe, ograniczanie autonomii szkół i próby upolitycznienia oświaty, nadmierną biurokrację i zbyt częste zmiany w przepisach, a także na przeładowaną podstawą programową, której skutkiem jest przemęczenie uczniów. […]

 

Wartość Indeksu Optymizmu wyniosła tym razem 5,9 (taki odsetek respondentów optymistycznie ocenia perspektywy polskiej oświaty w nadchodzących miesiącach). Co trzeci badany (34,7 proc.) uważa, że sytuacja ulegnie dalszemu pogorszeniu, a według prawie połowy ankietowanych (44,6 proc.) nie zmieni się. Zdaniem respondentów, na większy optymizm nie pozwalają m.in. wysoka inflacja, pogłębiające się trudności kadrowe i niedawne zmiany w prawie oświatowym. […]

 

Z badania wynika, że zainteresowanie tegoroczną rekrutacją do szkół niepublicznych różniło się w zależności od lokalizacji placówki. Ok. 20 proc. dyrektorów placówek wiejskich lub zlokalizowanych w miastach do 500 tys. mieszkańców podało, że o jedno miejsce w ich szkole starało się co najmniej 2 kandydatów. Podobnej odpowiedzi udzieliła tymczasem więcej niż połowa dyrektorów placówek z największych aglomeracji (59,1 proc.), a co piąty z nich (18 proc.) przyznał, że na jedno miejsce przypadało w tym roku ponad 4 chętnych.

 

Trzech na czterech dyrektorów szkół niepublicznych (74,3 proc.) pozytywnie oceniło tegoroczną rekrutację. Najbardziej usatysfakcjonowani są dyrektorzy szkół z największych miast – 9 na 10 z nich (91 proc.) jest zdecydowanie lub raczej zadowolonych z zainteresowania, jakim cieszyła się ich szkoła. W mniejszych ośrodkach ten odsetek nie przekracza natomiast 75 proc..

 

Tradycyjnie, badani ocenili także sytuację swoich szkół. Dwóch na trzech (64,4 proc.) określiło ją jako zdecydowanie dobrą lub raczej dobrą. Zapytani o zmianę sytuacji szkoły na przestrzeni ostatniego roku, dyrektorzy najczęściej wybierali odpowiedź: „nie zmieniła się” (42,6 proc.). […]

 

Tradycyjnie, Społeczne Towarzystwo Oświatowe zapytało dyrektorów szkół niepublicznych o trzy główne wyzwania, z jakimi mierzą się w pracy zawodowej. Mimo upływu czasu, wciąż kluczowe pozostaje zadbanie o stabilną sytuację kadrową szkoły. To wyzwanie, wskazane przez 74,3 proc. respondentów, jest równie istotne dla dyrektorów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych (odpowiednio: 74,6 proc. i 73,7 proc. wskazań). Na kolejnych miejscach uplasowały się: zadbanie o stabilną sytuację budżetową placówki (60,4 proc.) i zapewnienie uczniom odpowiedniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (44,6 proc.). Ważna jest także dbałość o dobrostan psychofizyczny nauczycieli (32,7 proc.) i skuteczna komunikacja z rodzicami uczniów (25,7 proc.).

 

 

Cały tekst „Rośnie popularność szkół niepublicznych, ale ich dyrektorzy niezbyt optymistycznie oceniają sytuację w oświacie”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/

 


x          x          x

 

 

Więcej o tym badaniu, prowadzonym przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe  –  TUTAJ

 

 

[…] „Badanie pt. „Barometr Edukacji Niepublicznej” zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 22-25 sierpnia 2023 r. W ankiecie skierowanej do dyrektorów szkół niepublicznych wzięło udział 101 dyrektorów, reprezentujących niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i artystyczne.

 

Społeczne Towarzystwo Oświatowe bada nastroje dyrektorów szkół niepublicznych od września 2021 r. Kolejne odsłony „Barometru Edukacji Niepublicznej” są realizowane co kwartał.[…]

Źródło:www.sto.org.pl

 Zostaw odpowiedź