Dzisiaj (19 października 2021r.) „Dziennik Łódzki” opublikował artykuł Macieja Kałacha, zatytułowany „Licea ogólnokształcące w Łodzi, które dają największy przyrost wiedzy. Badanie EWD 2021”. Oto jego najważniejsze fragmenty:

 

I Liceum Ogólnokształcące daje największy w Łodzi przyrost wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Dla wiedzy humanistycznej są to LO nr: II i XV. Badacze pracujący dla ministerstwa edukacji właśnie opublikowali najnowszą edycję swoich badań o nazwie EWD (skrót od Edukacyjnej Wartości Dodanej).

 

Eksperci EWD co roku porównują wiedzę, z którą uczeń przychodzi do danej szkoły (w przypadku aktualnego badania był to jeszcze wynik egzaminu gimnazjalnego), z wynikiem „na wyjściu” (czyli z matury). Ten sposób fachowcy EWD uważają za najbardziej obiektywny przy ocenie pracy szkoły. Według nich, upraszczając, ogólniak z wysoką EWD, ma większą szansę na wypełnienie głowy kandydata wiedzą – niezależnie od zawartości tej głowy na początku nauki w LO – niż liceum z niską EWD.

 

EWD prezentowana jest za okresy 3-letnie: dla wiedzy humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej (ścisłej). W najnowszym badaniu licea zawdzięczają swoją ocenę maturzystom z lat 2019, 2020 i 2021. Zatem do aktualnej bazy danych EWD właśnie dołączył rocznik ogromnie dotknięty nauką zdalną. […]

 

Większość polskich LO ma EWD nie wyższą niż „5” i nie niższą niż „- 5” (EWD może być także ujemne). Jeśli liceum mieści się nad tymi wartościami – w kategorii humanistycznej albo ścisłej – należy do przypadków pozytywnie wyjątkowych na tle ogólnokrajowym.

 

W Łodzi (wśród uwzględnianych przez nas szkół) taka wyjątkowość przytrafiła się czterokrotnie – w przypadku EWD ścisłej dla: I LO (6,8), Publicznego LO Politechniki Łódzkiej (6,6), XII LO (6,5) oraz XXVI LO (5,4).

 

Natomiast w przypadku EWD humanistycznej do znalezienia się na czele wystarczyła wartość osiągnięta przez II LO oraz XV LO (2,1).

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 

 

x          x          x

 

 

I tylko dziwne, że więcej informacji o tegorocznych wynikach EWD nie można zobaczyć ani na głównej stronie Instytutu Badań edukacyjnych, ani na podstronie „Edukacyjna Wartość Dodana”. Nie znaleźliśmy ich także na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. [WK]

 Zostaw odpowiedź