Foto: www.tvn24.pl

 

Na portalu OKO.press zamieszczono dziś materiał informacyjny autorstwa Antona Ambroziaka, zatytułowany „Ponad 19 tys. uczniów bez szkoły w największych miastach. Gdyby nie samorządy, byłoby jeszcze gorzej”. Na jego podstawie przygotowaliśmy poniższe zestawienie największych polskich miast wojewódzkich, z podaniem (w nawiasach) liczby ludności (według stanu na dzień 1 stycznia 2019 rok), informując ilu spośród ogółu ubiegających się w tych miastach o miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych nie dostało się do żadnej szkoły – w pierwszym naborze:

 

1 Warszawa (1 769 529) – 3 173

 

2 Kraków (769 498) – 2 500

3 Łódź (687 702) – 460

4 Wrocław (639 258) – 1 618

5 Poznań (537 643) – 1 603

 

6 Gdańsk (464 829) – 1 265

7 Szczecin (403 274) – 871

8 Bydgoszcz (351 254) – 521

9 Lublin (339 811) – 600

10 Białystok (297 403) – 956

11 Katowice (295 449) – 190

 

12 Kielce (196 335) – 429

13 Rzeszów (190 849) – 1 000

 

 

Wnioski z tej statystyki, odnośnie skuteczności działań, jakie podjęły władze samorządowe tych miast, aby zapewnić miejsca tzw.„podwójnemu rocznikowi” kandydatów do liceów, techników i szkół branżowych, są oczywiste: najlepiej (na tle miast o podobnej, a nawet tylko zbliżonej liczbie ludności) wywiązał się z tego zadania samorząd Łodzi – tylko 460 niezakwalifikowanych na 10 515 kandydujących!

 

Mniej kandydatów, którzy w tej fazie rekrutacji nie zostali zakwalifikowani do żadnej szkoły, jest tylko w Katowicach – 190, ale miasto to liczy 295 449 i w Kielcach – 429, mieście liczącym niecałe 200 tys. mieszkańców.

 

 

Źródła:

      >www.polskawliczbach.pl

      >www.oko.press

 

 

Uwaga:

Inne źródła, np.fakty.interia.pl podają inne informacje.Zostaw odpowiedź