18 listopada zachęcaliśmy Nauczycielki i Nauczycieli – naszych Czytelników – do wzięcia udziału w badaniu sondażowym na temat warunków zdalnej pracy, jakie zainicjował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dziś podajemy pierwsze, syntetyczne wyniki twego badania nauczycielskiej opinii na ten temat:

 

 

 

W badaniu ankietowym wzięło udział 8.107 nauczycieli. Odpowiedzi respondentów pokazują niepokojące fakty:

 

1.73% nauczycieli pracuje na własnym sprzęcie;

 

2.31% nauczycieli nie uczestniczyło w szkoleniach w zakresie zdalnego nauczania;

 

3.85% nauczycieli poświęca na pracę zdalną powyżej 40 godzin w tygodniu;

 

4.prawie 43% respondentów zwraca uwagę, że dyrektorzy szkół nie skorzystali z możliwości skrócenia zajęć do 30 minut. Bez wątpienia fakt ten wpływa na zachwianie równowagi ilości czasu spędzanego przez ucznia przy komputerze.

 

 

Wyniki ankiety świadczą o braku systemowych rozwiązań ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie nauczania zdalnego.

 

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 Zostaw odpowiedź