Foto: www.gov.pl/web/edukacja

 

Ogłoszenie wyników tegorocznego egzaminu maturalnego podczas konferencji prasowej w CKE

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała dziś, 4 lipca br. wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości uzyskało 80,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. [79,7% w 2018]* Spośród absolwentów liceów maturę zdało 86,4 proc., a wśród absolwentów techników – 70,5 proc.

 

-Tegoroczna zdawalność matur utrzymała się na bardzo podobnym poziomie, jak w poprzednich latach. Widać więc, że poziom trudności zadań egzaminacyjnych również jest na podobnym poziomie powiedział Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podczas konferencji w siedzibie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której zostały zaprezentowane wstępne wyniki egzaminu dojrzałości.

 

Minister wyraził także zadowolenie z pozytywnego i spokojnego przebiegu wszystkich egzaminów maturalnych. Zaznaczył, że już od rana uczniowie i rodzice mogli sprawdzać wyniki matury, a system został odpowiednio przygotowany na zwiększoną liczbę odwiedzin. […]

 

 

Widać też bardzo dużą stabilizację, jeśli chodzi o przedmioty szczególnie oblegane, czyli biologia, chemia. Mamy też pewną stabilizację, jeżeli chodzi o wybory przedmiotów dodatkowych. Na pewno cieszy to, w jaki sposób uczniowie zdają egzaminy na poziomie rozszerzonym – podkreślił Maciej Kopeć.

 

Wyniki egzaminu dojrzałości przedstawił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. Szef CKE zaznaczył, że do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło 247 230 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

 

Egzamin dojrzałości pozytywnie zakończył się dla 80,5 proc. tegorocznych maturzystów (199 056 osób), z czego w liceach ogólnokształcących maturę zdało 86,4 proc. (135 000 osób), a w technikach 70,5 proc. (64 056).

 

Do egzaminu poprawkowego w sierpniu przystąpi 12,9 proc. maturzystów (31 883 osób), którzy nie zdali jednego przedmiotu. Spośród absolwentów liceów to 8,9 proc. (13 970 osób), a absolwentów techników – 19,7 proc. (17 913 osób). Egzaminu z dwóch lub więcej przedmiotów nie zdało łącznie 6,6 proc. tegorocznych maturzystów (16 291). W liceach odsetek ten wyniósł 4,7 proc. (7 382 osób), a w technikach – 9,8 proc. (8 909 osób).

 

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 11 września br.

 

Szczegółowe informacje na temat wyników egzaminu maturalnego, w tym zdawalności poszczególnych przedmiotów, znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

Cały komunikat „Wyniki egzaminu maturalnego 2019 – wstępna informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej”                                                                                                                                                                  –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja

 

 

* W 2019 roku ogółem zdało o 0.8% więcej osób niż w roku 2018 . Ale osób, które nie zdały więcej niż jednego egzaminu było w tym roku 6,6% ogółu zdających, podczas gdy w roku 2018 takie osoby stanowiły 5.5%.

 

 

Więcej informacji – ze strony CKE

 

 

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2019 – TUTAJ

 

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2019 – Skale centylowe – TUTAJ

 

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2019 – Prezentacja – TUTAJ

 Zostaw odpowiedź