Wczoraj w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi odbyło się podsumowanie prac projektowych, odbywających się w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży „Automatyzacja i systemy robotyki przyszłością na europejskim rynku pracy. W ramach konkursu Nagroda Młodzieży”.

 

1

Foto:Monika Jaskuła

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 od dziesięciu lat współpracuje z niemiecką szkołą Werner-von-Siemens Schule w Wetzlar. Każda kolejna edycja przynosi nowe wyzwania. Szczególny nacisk organizatorzy wymiany młodzieży kładą na działania korelujące z wymaganiami edukacyjnymi i z rozwijającym się nieustannie rynkiem pracy. Szeroko pojmowana edukacja międzykulturowa pozwala młodzieży na wymianę poglądów i informacji oraz zdobywanie nowych doświadczeń. […]

 

 

4

Foto:Monika Jaskuła

 

Główna faza projektowa polegała na realizacji treści związanej z tematem projektu: „Automatyzacja i systemy robotyki przyszłością na europejskim rynku pracy”. Podczas pracy młodzież odwoływała się do swojej wiedzy z zakresu informatyki, mechatroniki, robotyki i automatyki oraz znajomości języków obcych – języka niemieckiego i języka angielskiego. Efektem ich końcowej pracy były quadcoptery, pojazd jeżdżący RP6 oraz projekty robotów przemysłowych symulujących działania np.: spawalniczego ciągu technologicznego z systemem regulacji chłodzenia powietrza, wykrawarki, automatycznej bramy garażowej, szlabanu wjazdowego, sygnalizacji świetlnej dla pieszych i taśmy produkcyjnej.

 

 

Uczniowie pracowali w 3-4 osobowych grupach międzynarodowych. Praca w mieszanych zespołach językowych sprzyjała integracji, doskonaleniu umiejętności językowych oraz informatycznych. Zakres realizacji projektu obejmował tematy z różnych dziedzin, takich jak: multimedia, technika komputerowa, systemy zautomatyzowane i systemy elektroniki. Nad wszystkim czuwała młodzieżowa grupa „foto-video”, która skrupulatnie dokumentowała przebieg wymiany polsko-niemieckiej w postaci filmów i prezentacji multimedialnych.

 

2

Foto:Monika Jaskuła

 

Efekty końcowe prac grup roboczych przestawione zostały w ostatnim dniu projektowym podczas Dnia Europejskiego w obecności dyrekcji szkoły, uczniów ZSP nr 9, młodzieży gimnazjalnej, opiekunów projektu i nauczycieli.

 

3

Foto:Monika Jaskuła

 

3a

Foto:Monika Jaskuła

 

Każda grupa dzieliła się informacjami dotyczącymi: wybranej formy pracy nad projektem, napotkanych problemów, efektów końcowych i szczegółów wymagających jeszcze dopracowania.

 

5

Foto:Monika Jaskuła

 

Oprócz prezentacji słownej i multimedialnej każda z grup przygotowała stoisko, na którym prezentowała rezultaty swojej pracy.[…]

 

 

Więcej o tym wydarzeniu na stronie ZSP Nr 9 w Łodzi

Tekst nadesłany przez Jadwigę Jezierną z ZSP Nr 9 w Łodzi
zredagował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź