Jako że zbliża się nieuchronnie okres semestralnej klasyfikacji – dziś proponujemy lekturę artykułu Danuty Sterny„Jak oceniać w czasie procesu zdalnego nauczania?”. Poniżej zamieszczamy tylko jego początek i tytuły kolejnych fragmentów – odsyłając do pełnej wersji na stronie CEO:

 

Rysunek: Danuta Sterna

 

Artykuł jest poświęcony ocenianiu w czasie procesu nauczania.Ocenianiu sumującemu w postaci stopni poświęcę inny wpis. W sytuacji, w której się znaleźliśmy, problem oceniania jest bardzo widoczny i wart przemyślenia. Ocenianie pomaga uczniom się uczyć, a więc powinnobyć obecne również wnauczaniu zdalnym.

 

 

W jaki sposób pomaga się uczyć?

 

-Jeśli dostarcza uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy – o tym,co uczeń robi dobrze oraz co i jak powinien poprawić.

-Druga korzyść z oceniania, to pozyskanie przez nauczyciela informacji od uczniów, czego i w jakim stopniu uczniowie się nauczyli. Dzięki tej informacji nauczyciel może dostosować swoje nauczanie do ich potrzeb i osiągnięć .

 

Te dwie funkcje oceniania stanowią sedno oceniania kształtującego, które moim zdaniem jest bardzo wskazane podczas nauczania zdalnego.

 

 

W dalszej części artykułu Autorka omawia takie problemy i sposoby zdalnego oceniania:

 

Zacznijmy od informacji zwrotnej do pracy ucznia

 

O informacji zwrotnej płynącej od uczniów do nauczyciela

 

Część I

-Zadanie i komentarz nauczyciela

-Zadanie i ocena koleżeńska lub samoocena

-Test sprawdzający

-Sprawności

-Krótka rozmowa

-Refleksja. Zdania podsumowujące

-Światła drogowe

-Miniprojekt

-Dwie gwiazdy jedno życzenie

 

 

Część II.

-Pytania w parach

-Kolaż

-Mapa myśli

-Keszeń, walizka i kosz

-3-2-1

-Twitter

-Kostka

-Opinia o lekcji

-Cytat

 

 

Swój artykuł Autorka zakończyła taką rekomendacją tekstu ( w j. angielskim):

 

Polecam wpis na portalu Wasabi:- TUTAJ

 

 

 

Cały artykuł Danuty Sterny „Jak oceniać w czasie procesu zdalnego nauczania?” – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.blog.ceo.org.plZostaw odpowiedź