W piątek, 5 grudnia, w gmachu Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów 233 najlepszym uczniom szkół średnich województwa Łódzkiego.

 

Stypendia 00

Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

Stypendia – przyznawane przez premiera – otrzymują uczniowie szkół maturalnych za wysokie wyniki w nauce oraz uczniowie wykazujący wybitne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, pod warunkiem, że w pozostałych dziedzinach nie schodzą poniżej poziomu przynajmniej dobrego. Roczne stypendium wynosi 2 580 zł.

 


To dla mnie zaszczyt i radość mieć przed sobą aż tylu wspaniałych młodych ludzi. Czytających książki, szukających wyzwań, realizujących pasje. Rozumiejących naukę jako szansę i przygodę, a nie przykry obowiązek – gratulował stypendystom Jan Kamiński, Łódzki Kurator Oświaty. – Niech stypendia pomnażają wasze talenty, pogłębiają wiedzę i otwierają drzwi, które do tej pory były zamknięte – życzyła wojewoda Jolanta Chełmińska. Ciepłe słowa do stypendystów skierował również Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi odpowiedzialny za edukację. Trela – cytując list gratulacyjny prezydent Hanny Zdanowskiej – wyraził nadzieję, że większość z wyróżnionych uczniów będzie w Łodzi również studiować, a potem pracować.

 

Zanim jednak doszło do wręczania dyplomów stypendialnych estradę uniwersyteckiej auli opanowali uczniowie z chóru Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi i zespołu Pędziwiatry, oraz Agnieszka Sarzyńska z łódzkiego I LO.

 

Stypendia 3

Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

 

Stypendia 2a

                                     Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

Publiczność – stypendyści, ich rodzice i nauczyciele – nagrodziła występy głośnymi brawami.

 

Stypendyści odbierali pamiątkowe dyplomy z rąk wojewody, kuratora i wiceprezydenta.

 

Stypendia 1

               Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

 

Stypendia 1a

               Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

 

Na podstawie materiałów ze strony Łódzkiego Kuratorium Oświaty
opracował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź